Uğur Yetkili Bayi-Birikim Ticaret

5/5 based on 1 reviews
Müşteri HizmetleriUğur Soğutma Müşteri Hizmetleri Merkezi olarak, tüketicilerimize en iyi, en kaliteli hizmeti ulaştırabilmek adına daima yenilikçi ve farklı projelerle karşınızda bulunmayı amaçlıyoruz.

444 84 87

Contact Uğur Yetkili Bayi-Birikim Ticaret

Address :

Milli Egemenlik Cd. No:5, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +979
Website : http://www.ugur.com.tr/
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Milli Egemenlik Cd. No:5, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Write some of your reviews for the company Uğur Yetkili Bayi-Birikim Ticaret

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *