Özkaymak Ice Cream

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Özkaymak Ice Cream

Address :

60300 Turhal/Tokat, Turkey

Categories :
City : Turhal/Tokat

60300 Turhal/Tokat, Turkey
A
ALİKAYRA Yılmaz on Google

Çalışanları ve işletme sahipleriyle kesinlikle on numara bir yer eline emeğine sağlık necati usta
With its employees and business owners, it is certainly a number ten place to master the health necati
E
Elif Beyza Yorulmaz on Google

Buranın dondurmaları bir harika özellikle balkaymak ve damlasakizini deneyin birde yaban mersinli güzel
The ice creams of this place are great, especially the balkaymak and try the drop of seafood and it's nice
S
Samerz Tursam on Google

Dondurmaları çok lezzetli ve hakiki;limonun,yaban mersininin,kavunu,fındığın,karamelin tadına varıyorsunuz.mutlaka deneyin...
Their ice creams are very tasty and genuine; you taste lemon, blueberry, melon, hazelnut, caramel.
E
Emine Doğhan (Emine) on Google

Turhalın en iyi dondurmacılarındandır. Küçük şirin bir kafe tarzındadır.3 top 5 liradır gayet uygun ve tatmin ediyor .Yeride gayet merkezidir. Damla sakızlıyı öneririm ve gitmenizi tavsiye ederim . ?
It is one of the best ice-cream parlors of Turhal. It is in the style of a small cute cafe. It is very convenient and satisfying. It is very central on the ground. I recommend the mastic and I recommend you go. ?
B
Bulut TOKMAK on Google

Yılların deneyimi anlatmaya gerek yok ?
Years of experience do not need to be told ?
r
recep bakilan on Google

10 numara damak zevkinize uygun dondurma ceşitleri ve güzel insanlarıyla nezih bir yer tavsiye ederim ???
I recommend you a decent place with a variety of ice creams and nice people to suit your taste, number 10 ???
N
Nurdan Anzerlioğlu on Google

6 kişi dondurma aldık, bebek için külah istedim, külah kuralı varmış, veremiyorlarmış, sadece hazır külahlardan verebiliyorlarmış, parası ile değil mi dedim, para ile de olmuyormuş, ama o baba ve oğulun kesin ve kati hayırını görmeliydiniz! neyse sanki bana, altı üstü külah... hayır bir de zaten dondurma almışız o kadar, 1 tane külah istemişiz, ve bir bebek için... doymuş bir işletme... müşterim çok diyor.. sen olsan da olur.. olmasan da...
We bought 6 people ice cream, I wanted a cone for the baby, there was a conical rule, they couldn't, they could only give it from ready-made cones. Anyway, it seems to me, it's a cone ... no, and we already bought ice cream so much, we asked for 1 cone, and for a baby ... a saturated business ... my customer says a lot .. whether you are or not .. ...
E
Elif Karabekiroglu on Google

7 8 çeşit varken kakao hariç hepsinden diyoruz kafasına göre 4 Top koyup getiriyor. Bir kere böyle olması sorun değil ama her seferinde oldu ; en sonunda da KÜLAH İSTEDİK PARASIYLA . sayıyla diyip parasını ödemek karşılığında bile vermediler; üstelik bunu kendilerine izah etmeye çalışınca sizi hiç dinlemeden üste çıkmaya çalışan tavırlarla karşılaşirsiniz bizim gibi . MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SIFIR !!!! Ailecek birdaha gitmeyi düşünmüyoruz.
7 While there are 8 types, we say all of them except cocoa, he puts 4 balls according to his head and brings it. It's okay if it happened once, but it happened every time; Finally, we WANTED A CONCEA WITH THE MONEY. they didn't even give it in return for saying by number and paying for it; moreover, when you try to explain it to them, you will encounter attitudes like us that try to get on top without ever listening to you. ZERO CUSTOMER SATISFACTION!!!! We do not plan to go again as a family.

Write some of your reviews for the company Özkaymak Ice Cream

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *