Altuntaşlar Motorlu Araçlar Tır Servisi

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Altuntaşlar Motorlu Araçlar Tır Servisi

Address :

100. Yıl Sanayi Sitesi 434a, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +9999
Categories :
City : Merzifon/Amasya

100. Yıl Sanayi Sitesi 434a, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
C
Canan Altuntaş on Google

b
burak duman on Google

H
Hüseyin Altuntaş on Google

M
Murat Dülger on Google

E
Ercan Gocer on Google

Orta dingil ABS sensörü sarmış değişiyor ustalar
Middle axle ABS sensor wrapped, changing masters
E
Esra Çorumlu on Google

Müşteri memnuniyeti ile ayrıldım. Teknik servis güler yüz mutlaka gitmeniz tavsiye olunur.
I left with customer satisfaction. Technical service smiling face is strongly recommended to go.
K
Kenan Karakoç on Google

Hesaplı kaliteli hizmet için tavsiye ederim
I recommend for affordable quality service
K
Kerim Yeşilceviz on Google

Kaliteli işletme uygun fiyat
Quality business reasonable price

Write some of your reviews for the company Altuntaşlar Motorlu Araçlar Tır Servisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *