ŞEYDA GELİNLİK

4.3/5 based on 8 reviews

Contact ŞEYDA GELİNLİK

Address :

Behzat Blv. No:171, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +987
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Behzat Blv. No:171, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
G
Gönül ERGÜDEN on Google

Harika
Wonderful
H
Hadise Aşıroğlu on Google

Herkese hitap eden muhteşem modelleriyle güzel bir mekan
A beautiful place with magnificent models that appeal to everyone
G
Gamze AKGÜL on Google

Muhteşem ürünleri var ancak fotoğraf çektirmiyorlar o sebeple 3 yıldız
They have great products, but they do not take pictures, so 3 stars
B
Bcd Bey on Google

Çok memnun kaldık. İlginize teşekkür ederim. Çevreme sürekli sizi tavsiye ediyorum.
We were very pleased. Thank you for your interest. I'm constantly recommending you.
U
Uğur Çınar on Google

Herşey birtarafa işe verilen emek,özen ve memnuniyet herşeye yeter
Everything, work, care and satisfaction given to work
A
Asaf Yücel on Google

Hizmette kalite ...üst seviyede ilgi
Quality in service ... top level attention
O
Omer Can on Google

Cok güzel ilgilendiler. Çok memnun kaldım. Son ana kadar yanimizdalardı. Hersey icin tesekkürler ?
They were very interested. I am very satisfied. They were with us until the last moment. Thanks for everything ?
M
Mustafa Erdem on Google

Kesinlikle gitmeyin. Paranızı kaptırırsınız. Dolandırıcıdan farkları yok. 2 gün sonra beğendiğimiz üründen vazgeçmiş olduk. Teslim almadığımız halde paramızı ödemiyorlar. Sonuçta bir hizmet veya mal satın almadık. Nerdeymiş o hiç bişey yapmadan para kazanmak. Hatta paranın bir kısmı sizin olsun bir kısmını verin dediğimiz halde terbiyesiz bir şekilde vermeyeceklerini haykırıyorlar. Hırsızdan farkları yok. Alttaki yorumlara da takılmayın. Kesinlikle kendi adamları
Definitely don't go. You lose your money. They are no different than scammers. After 2 days, we gave up on the product we liked. They don't pay our money even though we didn't receive it. After all, we did not purchase a service or a product. Where is he, making money without doing anything? They even shout that they will not give it in a rude way, even though we say get some of the money and give some. No different than a thief. Don't be fooled by the comments below. Definitely their people.

Write some of your reviews for the company ŞEYDA GELİNLİK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *