Sepaş Enerji Sakarya Müşteri Hizmetleri Merkezi

2.1/5 based on 8 reviews

Contact Sepaş Enerji Sakarya Müşteri Hizmetleri Merkezi

Address :

Kocabıyık İş Merkezi, Dr. Kamil Sk. D:No:4, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Kocabıyık İş Merkezi, Dr. Kamil Sk. D:No:4, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Y
Yusuf T on Google

Türkiynin açık ara en kötü işletmesi.
By far the worst business in Turkey.
N
Nevin Kutuk on Google

Tek kelimeyle yazıklar olsun diyorum bu dönemde şehir dışına çıkamadığım için kredi kartı ile internet bankaciligindan yaptığım ödemeyi yani taksitlendirdigim 700 tl yi 1155 tl olarak gelen yeni fatura ile tekrar ödedim kesinlikle helal etmiyorum insan biraz korkar hepimiz ölümü ensemizde hissettiğimiz bu dönemde haram yemek degilmi veya nitelikli dolandiricilik adı nedir bunun
I just say a shame, because I could not get out of the city in this period, I paid my credit card with the new bill that came in 1155 TL, which means I payed 700 TL, and I am definitely not halal. People are a little scared. what is its name
M
Mustafa Aydın on Google

Allah bin belasını versin bu tedarikçi firmanın. İndirimli tarifeye geçirtip milleti kandırıyorlar. Daha sonra tarifeden çıkmak için aylarca sizi uğraştırıyorlar ilgilenmiyorlar. Hep kaydınız aldık yetkili kişiler yardımcı olacak diyorlar. Dolandırıcının en önde gidenisiniz.
God damn this supplier company. They are deceiving the nation by having a reduced tariff. Then they make you work for months to get out of the tariff, they are not interested. We have always received your registration, they say that authorized people will help. You are the frontline of the scammer.
R
Rumelili_macır on Google

Ilk faturam geldi, 46 TL. Bunun 35 TL si bağlama ücretiymiş, başvuru yaparken zaten 150 TL civarı ödeme yaptım. Son ödeme tarihi 1 hafta geçti diye Yasal Islem başlatılacak seklinde uyari gonderiyorsunuz, be insaf ya.
My first bill came, 46 TL. 35 TL of this was the tying fee, I already paid around 150 TL when applying. The deadline for payment is 1 week, and you will be warned that legal action will be initiated.
M
Mesut Oksuz on Google

Ne merkezde ne de telefonla görüştüğüm müşteri hizmetlerinden memnun kalmadım çünkü doğru bir cevap veren yok aboneligim olmasına rağmen kaçak elektrik kullanımı göstererek mahkemaye verdiler. Mahkemeye tüm evrakları teslim etmeme rağmen sepas hala kabul etmiyor yaptığı haksızlığı.benim bozulan buzdolabı çamaşır makinesi bulaşık Makinesi dondurucu beyaz eşyalarımi kim karsilayacak
I was not satisfied with the customer service neither in the center nor on the phone because they gave the court showing the use of illegal electricity even though I had no subscription to give an accurate answer. Although I have submitted all the documents to the court, sepas still does not accept the injustice he did. Who will meet my broken refrigerator washing machine dishwasher freezer white goods
I
ISSIZ ADAM on Google

2 aydan bu yana elektrik faturasını yazmıyor sunuz.ocagimiza incir ağacı dikmeye kararlisiniz sanırım son kesilen 35 günlük fatura harici fatura kesilmedi.lutfen faturalar aylık oarak kezmenizi rica ederim
You have not written the electricity bill since 2 months. You are determined to plant a fig tree in our grove, I think the invoice has not been issued except the last 35-day invoice.
S
Stylist Pin on Google

Beş para etmez hizmet veriyorsunuz. Bir arıza olduğunda günlerce çözemiyorsunuz. Az biraz yağmur yağsa hemen elektrikler kesiliyor. Yıl olmuş 2021 her yağmur yağdığında elektrik kesilmeleri olması kullandığınız malzemenin kalitesizliğinden değilse neden olur? Fatura 1 hafta gecikse koşa koşa kesip açma kapama bedeli almak için yarışıyorsunuz. Arızaya geldi mi saatlerce çözemiyorsunuz.
You are providing a worthless service. When there is a malfunction, you cannot solve it for days. If it rains a little, the electricity goes out immediately. It's 2021, if it's not because of the poor quality of the material you use, why would there be power cuts every time it rains? If the bill is 1 week late, you are racing to cut it and get the opening and closing fee. When it comes to a fault, you cannot solve it for hours.
N
Necla çelik on Google

Öyle gizlenmiş ki ne bir tabela var ne bir işaret. Orhan camii nin karşısında yani yapılan halk bankasının arka tarafında, kültür merkezinin yanından devam ediyorsunuz, yada migrosun otopark tarafındaki yanından devam ederseniz hemen karşınızda. Korona sebebiyle içeriye alımlar tek tek yapılıyor. Girişte ateş ölçümü ve dezenfektan sıkıyorsunuz. Güvenlik görevlisi çok samimi içten ve çok bilgilendirici yönlendirmeler yapıyor, hatta gişe görevlilerinden çok daha güleryüzlü ve iş bilen biri. İskan sonrası abonelik açma kapama, taksitlendirme, borç ödeme gibi işlemler yapılabiliyor. İskan öncesi işlemlere sePaş değil maltepede bulunan seDaş bakıyormuş. Birbirleriyle alakalaro yokmuş. Bilginize.
It is so hidden that there is no sign or sign. If you continue across the Orhan mosque, that is, on the back of the public bank, next to the cultural center, or if you continue on the side of the car park on the side of the migra. Due to the corona, intake is made one by one. At the entrance, you squeeze fever measurement and disinfectant. The security guard is very friendly, informative, and even more friendly and knowledgeable than the box office staff. After the settlement, transactions such as opening, closing, installment, and payment of debt can be done. SeSa, who was in maltepe, was not looking for pre-settlement transactions. There was no relevance to each other. For your information.

Write some of your reviews for the company Sepaş Enerji Sakarya Müşteri Hizmetleri Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *