Şaziye Sigorta

5/5 based on 8 reviews

Contact Şaziye Sigorta

Address :

Dursun Güngör Apt, Mustafa Kemal Paşa Cd. No:24/1, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Dursun Güngör Apt, Mustafa Kemal Paşa Cd. No:24/1, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
İ
İsmail Aktaş on Google

Kendi sigortacımdan 900 TL teklif aldım. Şaziye hanımdan poliçemi 600 TL ye onayladı.hizmette bir numara Şaziye Sigorta
I received an offer of 900 TL from my own insurer. Mrs. Şaziye Sigorta approved my policy for 600 TL.
A
Aydin Kaya on Google

Güvenilir dürüst ve güler yüzlü bir işletme ben çok memnunum herkese tavsiye ediyorum.
A reliable, honest and friendly business, I recommend it to everyone.
D
Derya küçüker on Google

Güler yüzlü personel hesaplı iligili yapılan işte gözün arkada kalmaz işini mükemmel yapan esnaf teşekkür ederim..
Thank you for the tradesmen who do their job perfectly.
L
Levent Çağlar on Google

Deneyimli çok sıcak ve samimi insanlar gerçekten sorunları çözme odaklı çalışıyorlar ayrıca piyasadaki en uygun trafik sigortası nı yapıyorlar Şaziye hanım ve çalışma arkadaşları na gönülden teşekkür ediyorum ???
Experienced, very warm and sincere people are really focused on solving the problems and they make the most appropriate traffic insurance in the market. I sincerely thank Ms. Şaziye and her colleagues ???
M
Mert Toksöz on Google

Hasar yaşadım. Kaza anında geldiler. İşletmenin sahibi hanımefendi ve hasarcı arkadaş çok ilgilendi. Alanında uzman diyebilirim. İlk defa bir sigorta acentesinde bu kadar alaka ve hizmet gördüm. 10/10 puan.
I've had damage. They came at the time of the accident. The owner of the business was very interested in the lady and the damaging friend. I can say that he is an expert in his field. It is the first time I have seen such attention and service in an insurance agency. 10/10 score.
A
Ahmet S Hoca on Google

Uygun fiyat yüksek kalite diyorum.Kesinlikle fiyat alıp öyle sigorta yaptırın derim.Kaza sonrası takibi on numara.İş ahlâk ını ön planda tutan bir işlerme.
I call it affordable price, high quality. I would definitely call for a price and insure it. Post-accident tracking number ten. A business that prioritizes business ethics.
A
Adnan Aktaş on Google

Kaliteli bir sigorta şirketi. Para kazanmaktan çok insan kazanmaya özen gösteriyorlar
A quality insurance company. They care about making people more than making money.
s
salih alsaç on Google

İlgi alaka guleryuzlu calisilabilecek en iyi sigorta şirketi, şiddetle tavsiye ediyorum.10 yıldız vermek isterdim ama 5 yıldız son limit.fiyatlar ve çalışılan sigorta sirketleride gayet iyi.
It is the best insurance company that can work with interest.

Write some of your reviews for the company Şaziye Sigorta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *