Lastigim - Aydogan Ticaret

5/5 based on 1 reviews

About Lastigim - Aydogan Ticaret

Günümüzde sadece ürün satmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Farklılaşmak için yeniliklerin de öncüsü olmak zorundayız. Araç sahipleri ve iş ortaklarımıza dokunarak, onların ihtiyaç ve görüşlerinden beslenerek, yenilikçi fikirlerimizle fark yaratmaya çalışıyoruz. Sektörümüzde ilk olan yenilikçi hizmet ve çözümlerimizle, müşterimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hep yanlarında ve hizmetlerinde olmayı, mükemmel müşteri deneyimini yasatmayı hedefliyoruz. “Yolculuğun geleceğini tasarlama” vizyonumuz doğrultusunda, dünyada birçok farklı coğrafyada, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken, ekonomiye kattığımız değerlerin yanında toplumsal ve çevresel değerler yaratmak için çalışıyoruz.

Contact Lastigim - Aydogan Ticaret

Address :

Sanayi Sitesi D:15, 66540 Kadışehri/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : http://www.lastigim.com.tr/
Categories :
City : Kadışehri/Yozgat

a
abdurrahim aydoğan on Google

Write some of your reviews for the company Lastigim - Aydogan Ticaret

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *