KARMAKSAN ÇELİK KONSTRÜKSİYON

5/5 based on 8 reviews

Contact KARMAKSAN ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Address :

ANKARA YOLU 5. CADDE NO : 7, 19100 MERKEZ/Çorum, Turkey

Phone : 📞 +9887
Categories :
City : Merkez/Çorum

ANKARA YOLU 5. CADDE NO : 7, 19100 MERKEZ/Çorum, Turkey
E
E Asu on Google

Çok memnun kaltık.Umarım uzun süre bu firma ile çalışacağız.
We are very satisfied. I hope we will work with this company for a long time.
R
RÜŞTÜ YAĞLI on Google

İyi çalışmalar temiz iş yapan bi arkadaşımız
Good work is our friend who does a clean job
K
Kadir Türkoğlu on Google

Hayırlı işler bol kazançlar inşallah hep böyle devam edersiniz
I hope you will always continue like this.
H
HAYRİ GÜBÜT on Google

İşçilik güzel dürüst çalışıyolar allah işlerini güçlerini rast getirsin
Workmanship is nice, they work honestly, God bring their work to their strength
ö
ömer özkaya on Google

Güvenilir işçilik ve malzeme arayanların adresidir gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz
It is the address of those looking for reliable workmanship and materials, you can choose with peace of mind.
R
Recep ALTIN on Google

İşçilik güzel ve en önemlisi iş sonu takibat ve servis günümüzde zor bulunan bir isletmecilik özelliği
The workmanship is nice and most importantly, the follow-up and service is a difficult business feature today.
L
Lütfi Aykaç on Google

Yaptığı işin arkasında duran azdır işini iyi yapan takip eden ender firmalardan bitanesi kazancınız bol olsun
Be one of the rare companies that stand behind the work they do and follow the rare companies that do their job well.
y
yunus şahin on Google

Çorumda işini gerçek anlamda özveriyle yapan tek firma. Güvenilir ve ahlaklı olmaları tercih etme sebebimiz...
It is the only company that does its job in Çorum with true self-sacrifice. The reason we prefer them to be reliable and moral ...

Write some of your reviews for the company KARMAKSAN ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *