Sarıkaya Eczanesi

5/5 based on 8 reviews

Contact Sarıkaya Eczanesi

Address :

Nevzat Şener Bulvarı, No:276, 66650 Sarıkaya/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : https://m.facebook.com/ecza.nadolu%3Fref%3Dbookmark
Categories :
City : Sarıkaya/Yozgat

Nevzat Şener Bulvarı, No:276, 66650 Sarıkaya/Yozgat, Turkey
E
Erol Taspinar on Google

Geçen ay İstanbul'dan Yozgat Sarıkaya gittim Sarıkaya Eczanesi ne reçete yaptırmak için çalışanları çok ilgili cana yakın özellikle Özlem Hanım çok ilgi gösterdi kendisine ve diğer çalışanlara teşekkür derim.
Last month I went to Istanbul Yozgat Sarikaya Sarikaya Pharmacy to make a prescription about what employees are very friendly, especially Özlem Hanim showed great interest to him and I would like to thank other employees.
C
Cevahir Duran on Google

Sarıkaya eczanesi çalışanlarına güller yüzlerinden dolayı teşekkür ederim..özlem hanıma ilgi ve alakasinda dolayı ayrıca teşekkür ediyorum..orayı tercih etmemde en büyük etkende özlem hanimdir demeden geçemeyeceğim.yolunuz açık olsun
Sarıkaya pharmacy employees thank you for their roses faces..My interest in the lady of interest and I also thank you because of my choice.
E
Ebubekir Arslan on Google

Çok güler yüzlü bir personeliniz var çok ilgilendiler özellikle Ömer beye teşekkür ediyorum her şeyi detaylı bir şekilde anlattı sıcakkanlı harikasınız tercihim tabi ki Sarıkaya eczanesi
You have a very friendly staff are very interested, especially thank you to Mr. Ömer explained everything in detail, I prefer the warm-blooded wonder of course Sarıkaya pharmacy
E
Elif Yilmazer on Google

Isini dikkat ve samimi bir sekilde yapan sarikaya eczanesi basta eczacisi olmak uzere tum calisanlari gercekten takdiri hak eden tek eczane diyebilrim .őzelikle őzlem hanima sonsuz tesekurler hastalarin guvenini kolaylikla kazanior isine asik insanlari gormek ne guzel....
Sarikaya pharmacy that does its job in a sincere way and can be called the only pharmacy that really deserves all employees to become a pharmacist. Bast Especially if you follow the endless thanks to the patient, you can easily see the people who love their work.
M
Muhammed Yaman on Google

Bir sarıkayalı olarak gittiğim en samimiyetli, güvenilir, güler yüzlü hizmet veren eczanedir. Ayrıca çalışanlardan Özlem Hanımın ilgisi için teşekkür ediyorum..
As a Sarikayalı, it is the most sincere, reliable and friendly service. I would also like to thank Özlem Hanım for his interest.
M
Meral Yıldız on Google

Büyükşehirden gelmiş biri olarak Eczane gayet büyük, ferah ve nezih bir ortamı var. Dekorasyonu mükemmel olmus. Personeli ilgi alakayı ve guleryuzunu eksik etmiyor. Basarilarinizin devamını diliyorum.
As someone who came from the metropolitan area, the Pharmacy has a very large, spacious and decent environment. The decoration is perfect. The interest of the staff does not lack interest and guleryuzunu. I wish you continued success.
M
Mahi Demir Sağlam on Google

Sarıkaya eczanesi hizmetiyle dört dörtlük. Çalışanların müşterilere karşı olan samimiyet ve güler yüzüyle hizmet daha da güzellesiyor Özlem Hanıma güler yüzünden dolayi çok teşekkür ediyor Sarıkaya eczanesine daimi başarılar diliyorum.
Sarıkaya pharmacy service. Thanks to the sincerity and smiling face of the employees, the service is even more beautiful. Thank you very much Özlem Thank you very much for your service.
F
Fatma Çoşkun on Google

Diğer eczanelerden ayıran güler yüzlü ve dürüst çalışanlarının olması başta Özlem her daim gülebilen anlayışla isteklerinizi yerine getirecektir. İş ahlakını göz ardı etmeyen, insan sağlığını önemseyen müşteri gözüyle değilde insan olarak görebilen sayılı eczanelerden.
Having a friendly and honest employee who separates them from other pharmacies, Özlem will always fulfill your wishes with a smiling understanding. It is one of the few pharmacies that does not ignore business ethics and who can see human health as a human rather than a customer.

Write some of your reviews for the company Sarıkaya Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *