Yozgat Seker Fabrikasi - Sivas Yolu

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Yozgat Seker Fabrikasi

Address :

Sivas Yolu, 66700 Sorgun/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 66700
Categories :
City : Sorgun/Yozgat

Sivas Yolu, 66700 Sorgun/Yozgat, Turkey
a
ayşin karakoc on Google

Lojmanlar ağaçlar arasında, çocuklar güvenli bir ortamda oynayabiliyor. Yürüyüş için alanı var. Hava temiz. Daha ne olsun?
Children can play in a safe environment. There is space for walking. The air is clear. What more?
E
Erhan Gündüz on Google

Ziraat müdürü Oktay beye ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz.
We would like to thank Mr. Oktay, the director of agriculture, for his interest and concern.
Y
Yasin Can on Google

Güzel Ustalarımız çok kibar ?
Our beautiful masters are very kind ?
y
yasin akkaya on Google

Yerli. Yeterli
Local. Sufficient
M
Murat Dogan on Google

İyi özelleşmeyen bizim şeker harika
Our sugar that doesn't customize well is great
A
Abdullah Akcalili on Google

SekerFab. cevre duzenlemesi cok guzel olmus. elinizesaglik.Bide agir tasitlarin gidipde geldigi yolu yapsaniz sayin. mudurum
SekerFab. The environmental arrangement was very nice. elinasaglik. Bide if you do the road where heavy vehicles go and count. My boss
M
Muhsin Demir on Google

Çok yaşlı insanlar çalışmakta teknolojinin önemi konusunda negatif iş güvenliği alt seviyede
Very old people work, negative job security about the importance of technology is low
Y
Yusuf Bulut on Google

Sorgun ve Yozgatta ki istihdam sağlayan eskilerden kalma tek devlet yatırımı.Özellestirilmemesi dileği ile.Binlerce insanın ekmek kapısı.Calisan işçisi,pancar üreticisi,nakliyecisi ,çapa yapanı ve aileleri ile çok büyük bur ekonomi.Yanlis politikalara kurban edilmeye çalışılıyor maalesef halkta bunu destekliyor.Sorgun adina üzücü.
It is the only state investment from the past that provides employment in Sorgun and Yozgat. With the wish not to be privatized. It is a source of bread for thousands of people. It is a very big economy with its workers, beet producers, transporters, hoeers and their families. They are trying to be sacrificed to wrong policies, unfortunately the public supports this. Sorgun it's sad for you.

Write some of your reviews for the company Yozgat Seker Fabrikasi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *