Bim

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Bim

Address :

Atatürk Blv. No:130, 05500 Suluova/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.bim.com.tr/
Categories :
City : Suluova/Amasya

Atatürk Blv. No:130, 05500 Suluova/Amasya, Turkey
M
Mehmet Önder on Google

Bim marketin kişiliğini boşver ... suluovadaki bütün bim şubelerinde çalışan elemanlar harika insanlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum
Never mind the personality of the Bim market ... the staff working in all the bim branches in sosova are wonderful people, I thank all of them individually.
r
recep aydın on Google

Alacağınız malzemeler genelde kalitesiz vede ucuzlukla alakası olmayan bir yer
The materials you will buy are generally poor quality and a place that is not related to cheapness.
Y
YUSUF TAHA UCARSU on Google

çalışanlardan birisi maske takmıyor çenesinin altında gezdiriyor kesinlikle girmeyim maksimun müşteri sayısınada uyulmuyor karantina tedbirleri sıfır
One of the employees does not wear a mask and puts him around under his chin. I definitely do not enter. The maximum number of customers is not followed. Quarantine measures are zero.
M
Muhammed Işık on Google

Bi harika inanılmaz serinlikte helede bu dayanılmaz sicaklarda başka bir ferahlık sunuyor insana.
It's amazingly cool, especially in this unbearable heat, it offers another relief.
M
Mehmet Dirican on Google

Puan kırmamın sebebi bimin fiyatlarının artmasından dolayıdır
The reason why I broke points is because of the increase in bimin prices.
A
Abdulhalim Durma on Google

Buraya açıldığından beri alış verişe gidiyorum. "Güvenli alışverişin merkezi"
I've been going shopping here since it opened. "The center of safe shopping"
A
Abbas VANLI on Google

Önceki yıllarda olduğu gibi değil şimdi tekel gibi hareket etmeleri iyi değil sıvı yağ yoktu umarım depolarında da yoktur olupta satmasa yanlış yaparlar tezgahtarlar alıcılara sürekli bı ürün almaları için uyarı yapılıyor hoş değil
It's not like in previous years, it's not good that they act like a monopoly now, it's not good, they didn't have oil, I hope they don't have them in their warehouses, they would make a mistake if they didn't sell it.
m
mehmethan servi on Google

Good

Write some of your reviews for the company Bim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *