AKBİRLİK UN LTD ŞTİ SORGUN - AKBİRLİK UN LTD ŞTİ SORGUN

5/5 based on 5 reviews

YALÇINLAR UN FABRİKASI YOZGAT SORGUN - Yozgatsorgun.com

Yozgat Sorgun'da Un fabrikası un imalatı ve toptan ve parekende un satışı yapan firma.

YALÇINLAR UN FABRİKASI YOZGAT SORGUN - Yozgatsorgun.com

Bolat Soğutma Isıtma Ve Bobinaj

Bahçeli Evler Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad No:12/b SORGUN,YOZGAT

Detaylar

Contact AKBİRLİK UN LTD ŞTİ SORGUN

Address :

66700 Babalı/Sorgun/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 66700
Website : https://www.yozgatsorgun.com/yalcinlar-un-fabrikasi
Categories :
City : Babalı/Sorgun/Yozgat

66700 Babalı/Sorgun/Yozgat, Turkey
O
Omer Guzel on Google

R
Recep Güzel on Google

E
Emre Demiroz on Google

A
Ahmet Karataş on Google

Z
Zeynep Kaya on Google

Write some of your reviews for the company AKBİRLİK UN LTD ŞTİ SORGUN

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *