Sakarya Köftecisi

4/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya Köftecisi

Address :

Kuzuluk Köyü İç Yolu, 54405 Akyazı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Akyazı/Sakarya

M
Mehmet Sait Cinar on Google

T
Timur Kaymaz on Google

H
Harun Selamet on Google

A
Acıbademli GoGoBaBa “GoGo” Gökhan on Google

Lezzetli
Delicious
E
Eyūp acar on Google

Harika
Wonderful
M
MUSTAFA TUFANN on Google

Lezzetli ve fiyat uygun. Temiz ve nezih bir yer
It was delicious and the price was affordable. Clean and decent place
Z
Zehra Savut on Google

Şu an adı balıkçı Hüseyin. Gidilebilecek iyi yerlerden birisi
Now his name is fisherman Hussein. One of the best places to go
R
Ramazan öztemur on Google

Şu an adı Balıkçı Hüseyin Esnaflığı çok iyi. Yemekleri çok lezzetli fiyatları makul. Burada yemek yiyeceğiniz en iyi yerlerden birisi
The name is Balıkçı Hüseyin. His shopkeepers are very good. The food is very tasty and the prices are reasonable. One of the best places to eat here

Write some of your reviews for the company Sakarya Köftecisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *