Paşa Yemek SALONU

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Paşa Yemek SALONU

Address :

İstiklal Cd. No:17, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

İstiklal Cd. No:17, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
e
engin arda on Google

u
ufuk özcan on Google

Normal
Normal
a
adem avsin on Google

Sebze yemeklerini öneririm
I recommend the vegetable dishes
f
fatih demireoviç on Google

Sulu yemekler super
Juicy food is super
S
Samet Izibellisiz on Google

Yillarin tecrübesi ile en iyi hizmeti vermekte
Providing the best service with years of experience
r
recep aydın on Google

Mekan küçük lezzet büyük kasımpaşa da sulu yemek denince tek geçerim....
The place is small, flavor is big, and when I say juicy food in Kasımpaşa, I only pass ....
R
Ramazan Zengin on Google

Yemekleri güzel olmasa nasıl 50 yıllık esnaf olur
If their food is not good, how can they become a 50-year-old tradesman?
S
Sakarya maşallah çok güzel 54 on Google

Yemekleri güzel hizmet iyi yemek yenir teşekkürler
Good food, good service, good food, thank you

Write some of your reviews for the company Paşa Yemek SALONU

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *