Sakarya İklimlendirme

5/5 based on 1 reviews

Sakarya İklimlendirme - Bakım ve Onarım Servisi - Sakaryaiklimlendirme.com

Sakarya İklimlendirme

Tecrübeli ve Güçlü Kadro

Sakarya İklimlendirme ; kuruluş amacı klima santralleri , soğuk hava deposu, havalandırma sistemi, endüstriyel mutfak ekipmanları, yangın söndürme sistemleri, ısı geri kazanım cihazları, kombi sistemleri alanlarında ilk kurulum , arıza bakım ve onarım amacı için profesyonel hizmet anlayışı ilkesi ile kurulmuştur.

Devamı

Contact Sakarya İklimlendirme

Address :

Sakarya Cd. No:139 D:E, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Website : http://www.sakaryaiklimlendirme.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Sakarya Cd. No:139 D:E, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Sakarya İklimlendirme

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *