Reha Tekstil Dış Tic. ve San. A.Ş.

5/5 based on 3 reviews
Global hazır giyim markalarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak, çevre dostu üretim yöntemleriyle oluşturduğumuz kaliteli ve çeşitli ürün portföyümüzle müşterilerimize eksiksiz bir hizmet sunuyoruz.

Örme konfeksiyon sektöründeki liderliğimizi, tüm çalışanlarımızla birlikte 40 yılı aşan tecrübemiz, sürekli yenilediğimiz teknolojimiz ve örme konfeksiyon üretimine dahil ettiğimiz modern çözümlerimize borçluyuz.

Contact Reha Tekstil Dış Tic. ve San. A.Ş.

Address :

Bedestenlioğlu Osb Mah. 2.Kısım 7. Cadde No:21, 60000 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.rehatekstil.com/
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

a
arzu sahin on Google

H
HAKAN MEVLÜT YÜCEL on Google

Profesyonel firma
Professional firm
Y
Yavuz Kılıç on Google

Şirket hat veriliyomu acaba çalışacak 500 işçi kesinlikle bulurum paketleme işi olur
The company will try to line my veriliyo 500 workers wonder if I would have definitely found the packaging business

Write some of your reviews for the company Reha Tekstil Dış Tic. ve San. A.Ş.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *