Nöbetçi Market

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Nöbetçi Market

Address :

İstiklal Cd. No:125, 66300 Akdağmadeni/Yozgat, Turkey

Categories :
City : Akdağmadeni/Yozgat

İstiklal Cd. No:125, 66300 Akdağmadeni/Yozgat, Turkey
R
Rahim Daşbilek on Google

Ü
Ümran “Öğretmen yorumları” Çağlar on Google

R
Rıza KOCAMAN on Google

H
Halil Fidan on Google

M
Mustafa Dogan on Google

güzel
beautiful
b
beytullah suzgen on Google

Temiz ve güler yüzlü messese
Clean and friendly messese
M
Mehmet ŞAHİNER on Google

İyi ama kuytu bir yerde
In a good but secluded place
S
Serkan Özdemir on Google

Guler yüzlü ve misafirperver bir sahibi var.fiyatlarda çok güzel.tesekkur ediyoruz kendilerine
Guler has a friendly and hospitable owner.

Write some of your reviews for the company Nöbetçi Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *