Kahraman Otomotiv

5/5 based on 1 reviews

Contact Kahraman Otomotiv

Address :

Cumhuriyet Cd. No:131, 55060 İlkadım/Samsun, Turkey

Website : https://kahramanoto55.sahibinden.com/
Categories :
City : İlkadım/Samsun

Cumhuriyet Cd. No:131, 55060 İlkadım/Samsun, Turkey
F
Fatih KUZUGUDEN on Google

Onur bey gerçekten sözünün eri, işini ciddiyetle yapan bir insanmış. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. Çok çekinerek 'olmazsa dönerim' mantığı ile gitmiştim. Ancak beni karşılayan kişi gerçekten profesyonel çıktı. Demekki ülkemde işini düzgün yapan insanlarda varmış. Karşılaştığım ilk anda ve satışa sunduğu aracı görünce tüm şüphelerim bir anda kayboldu. Arabaya ekspertiz yaptırdım ama inanın ne arabaya baktım nede neresine baktıklarına. Sadece elimde bir belge olsun diye yaptırdım. Şiddetle tavsiye ederim. Burada denilen doğrudur. Allah yolunu açık etsin. Umarım diğer oto alım satım işi yapan kişiler sizi örnek alır. Onur Kahraman bey süpersiniz. ????????
Mr. Onur was a man who did his job seriously. It's a nice sound in this dome. I went with the logic of 'I will return if not' very timidly. But the person who greeted me turned out to be really professional. So there are people in my country who do their job properly. The first moment I met and when I saw the vehicle offered for sale, all my doubts disappeared. I had the appraisal of the car, but believe me, I didn't look at the car or where they looked. I just made it for a document. Would strongly recommend. Called here is true. God let him open the way. I hope the other auto traders will take your example. You are a super hero. ????????

Write some of your reviews for the company Kahraman Otomotiv

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *