Pastannecim Batıkent Erciyes Börek - Meydan Avm 255/18

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim Batıkent Erciyes Börek

Address :

Meydan Avm 255/18, 06370 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06370
Website : http://www.pastannecim.com.tr/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Meydan Avm 255/18, 06370 Yenimahalle/Ankara, Turkey
B
Busra Alıcı on Google

Eşimle beraber aile ziyareti için ekler pasta almak istedik, lakin hem ilgili bayan hem tatlı çok bayattı. Günlük çıktığını söylediği ekler pasta bayatlamaktan bitap olmuş bir şekilde kartlaşmış, yaptığımız ziyarette herkesin yüzü düşmüştü. Garson bayanin da terslemesi üstüne tuzu biberi oldu. Birdaha buradan birşey almayın biz aldık pişman olduk. Dikkatli olun zehirlenebilirsiniz.
My wife and I wanted to buy eclairs for a family visit, but both the lady and the dessert were very stale. The eclairs that he said came out in the diary became cards, exhausted from the cake getting stale, and everyone's faces fell during our visit. The waitress also broke down on top of her resentment. Do not buy anything from here again, we bought it and regret it. Be careful, you can be poisoned.
Ç
Çağlar yorulmaz on Google

Arkadaşlar içerde çimento döküyorlar sanırım. 2 gün önceden gidiyoruz. Yok kuruması lazım, yok 3 boyutlu olmaz diyip, 3 boyutlu harfi sayıyı yapabileceklerini söylüyorlar. Karşılarında saf var sanırım. Çimento döksem 1 güne kuruyor. Basit kek üstü sadece krema yapın diyoruz onu da yapamıyorlarmış. Umursamaz rahat tavırla konuşmalar felan. 30 senedir batıkentteyin bırakın gitmeyi çevremde kimseyi göndertmiycem. Yeni misyonum buraya müşteri kaybettirmek. Acil ve ucuz ihtiyacınız varsa girin çağdaş markete bonellide 10 numara ilgiyle istediğinizi yapıyolar. Çünkü çimento değil.
I think my friends are pouring cement inside. We are leaving 2 days earlier. They say no, it has to dry, no, it will not be 3-dimensional, and they say that they can make a 3-dimensional letter and number. I guess they are pure. If I pour cement, it dries in 1 day. We say just make cream on a simple cake, but they can't do that either. Conversations with a carefree relaxed attitude. I have been in Batıkent for 30 years, I will not send anyone around me, let alone go. My new mission is to lose customers here. If you have an urgent and cheap need, enter the modern market, number 10 in Bonelli, they do what you want with interest. Because it's not cement.
Y
Yüksel Maden on Google

Daha önce soğuk baklavasını deneyip mennun kaldığımız mekana Serpme kahvaltı yapmak için gittik. Biz pek beğenmedik. İki kişilik serpme kahvaltı 115 tl fiyatı ile bölge ortalamasına göre makul görünmekle birlikte fiyat performans olarak kötü. Kahvaltının en güzel tarafı sınırsız çay imkanı. Ancak ürün ve malzeme kalitesi ve çeşitlilik vasatın altında. Özellikle o yeşil zeytin evlerden ırak. Hiç koymayın daha iyi. Mekan kalite ambiyans olarak orta halli. Konum iyi. Servis fena değil.
We tried the cold baklava before and went to the place where we were happy to have a breakfast spread. We didn't like it much. Although the mixed breakfast for two seems reasonable compared to the regional average with its price of 115 TL, it is bad in terms of price performance. The best part of the breakfast is unlimited tea. However, the product and material quality and variety are below average. Especially that green olive is far from the houses. Better not put it at all. The place is average in terms of quality and ambiance. Location is good. Service isn't bad.
M
Metin Çelik on Google

Bildiğimiz hazır pasta keki arasına krem şanti ve birkaç çikolata tanesi son olarak çikolata sosu dökülmüş 3-4 kişilik bir pasta. Emek emek yapılmış gerçekten muaazzam lezzet (!) Kim bilir kaç saat uğraştınız da küçücük bir pastaya 108.90 TL aldınız. Acelem olmasaydı kesinlikle almazdım. Müşteriye olan ilginiz de dillere destan (!) Sanki babasının hayrına iş yapıyor. İşini iyi yapmak karakter ister. Önemli olan para değil kalitedir. Bunu öğrenin!
It is a cake for 3-4 people with whipped cream and a few chocolate chips, and finally chocolate sauce. A really great taste (!) Who knows how many hours you tried, you got 108.90 TL for a tiny cake. If I wasn't in a hurry, I definitely wouldn't have bought it. Your interest in the customer is also legendary (!) It's like he's doing business for his father's sake. It takes character to do a good job. It's the quality that matters, not the money. Learn this!
B
BERKAY YILDIRIM on Google

Bugün 139 TL aldığım 5 kişilik pasta tamamen hayal kırıklığı neredeyse pastanın 3/2 si krem şanti den oluşmakta bir daha önünden bile geçmek istemiyorum
The cake for 5 people I bought for 139 TL today is a complete disappointment, almost 3/2 of the cake consists of whipped cream, I don't even want to pass by it again.
s
sarah smirnova on Google

Great
İ
İdris Tuğrul Gülenç on Google

Fantastic staff and delicious desserts. High quality of service.
Ö
Önder Bostancı on Google

Lemon cake has not any lemon or lemon juice, all fruit tastes are synthetic. Couldn't eat second bite.

Write some of your reviews for the company Pastannecim Batıkent Erciyes Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *