Öztürk Petrol

5/5 based on 1 reviews

Termopet - Termopet.com.tr

Termopet

About Öztürk Petrol

1996 yılında kurulan ve toptan akaryakıt satışı ile faaliyetlerine başlayan TERMOPET, 04.01.2005 tarihinde akaryakıt dağıtıcı lisansını alarak faaliyetlerine “Dağıtım Şirketi” olarak devam etmeye başlamıştır. Sektörde kararlı ve emin adımlarla ilerleyen, istikrarla büyüyen ve %100 yerli sermayeli bir şirket olan TERMO, Türkiye’nin tüm bölgelerinde, bugün 600’ü aşkın lisanslı bayisi ile dağıtım faaliyetine devam etmekte ve pazar payını da her geçen gün arttırmaktadır.

01.12.2016 yılında aldığı LPG Dağıtıcı lisansı ile bayilerine LPG Otogaz hizmeti de sunmaya başlayan TERMO, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlemektedir.

TERMO; Ankara, Antalya, Mersin, Marmara Ereğli, İzmir, İzmit, Samsun, Giresun, Kırıkkale, Hatay ve Batman'daki sevkiyat noktalarından yaptığı ikmalleriyle, kalitesi, performansı, güvenilirliği, servis hizmeti ve kolay ulaşılabilirliği ile bayilerine ve tüketiciye ürün ve hizmetin en iyisini sunmaktadır.

Kendimize, müşterilerimize, işimize olan saygımız, sevgimiz ve sonsuz güvenimiz ile çeyrek asırdır sektörde başarılı işlerin altına imza attık, atmaktayız…

Faaliyetlerimizi kalitemizden ödün vermeden gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı nitelikli iş gücü ve ciddiyetle yürütüyoruz.

İstasyonlarımızda sadece akaryakıt temini sağlamıyor, müşterilerimize hak ettikleri hizmetin en iyisini sunuyoruz. Sizlerin, yüzde yüz güvenini kazanmak ve sürekli tercihi olmak için, iş süreçlerimizin her aşamasında ve her istasyonumuzda "kalite standardını" garanti ediyoruz.

Müşteri odaklı çalışıyor, dengeli ve istikrarlı büyüyoruz. Bayilerimizin TERMO'lu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu dinamik bir şirket olmak için çalışıyoruz.

Başarımızı yerelden uluslararasına taşımak, ülkemiz ve insanlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Çünkü biz başarının ancak çalışmakla, çok çalışmakla mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Contact Öztürk Petrol

Address :

Cumakırı mah. Org, Rasim Betir Paşa Blv. cad D:NO:187, 81800 Düzce, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.termopet.com.tr/
Categories :
City : Düzce

Cumakırı mah. Org, Rasim Betir Paşa Blv. cad D:NO:187, 81800 Düzce, Turkey
T
Talha Öztürk on Google

Write some of your reviews for the company Öztürk Petrol

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *