Öncü Döner Erbaa

3.2/5 based on 8 reviews

Contact Öncü Döner Erbaa

Address :

Hükümet Cd. No:87, 60500 Erbaa/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Erbaa/Tokat

Hükümet Cd. No:87, 60500 Erbaa/Tokat, Turkey
O
Osman Buğra Bolat on Google

Az önce aldım. İçi boş denecek kadar az. Sos desen var mı yok mu anlamadım. Zurna fiyatıda 15 TL olmuş. Almaya değmez.
I just bought it. Too little to be called hollow. I do not understand whether there is a sauce pattern or not. The price of zurna was 15 TL. Not worth buying.
O
Oguz Aydin on Google

Dürüm soğuk içeceğin yanında yattığı için önce dürüm tamamen ıslak, ikinci olarak soğuktu. Bu kesinlikle benim ilk ve son siparişimdi. Başkalarının ekmeğiyle oynayan biri değilim ama bu hiç işe yaramıyor.
Since the wrap was lying next to the cold drink, first the wrap was completely wet and secondly it was cold. This was definitely my first and last order. I'm not someone who plays with other people's bread, but that doesn't work.
S
Samet Dikal on Google

Sipariş en erken 45 sürüyor gelene kadar karnınız ağrır.ben söyledim hala gelmedi. 1 saat 20 dakika oldu. Sipariş gelmedi.
The order takes 45 at the earliest, you have a stomachache until it arrives. I told you it still hasn't arrived. It's been 1 hour and 20 minutes. The order did not come.
e
erdinç şahin on Google

10 kez sipariş vermisimdir belki hepsi yarım saat 45 dk sonra gelmiştir. Bir iki kez olsa anlarım ama bu puanı sanırım hakediyor kurum
I have ordered 10 times, maybe all of them came after half an hour and 45 minutes. I understand once or twice, but I think it deserves this score.
A
Abdussamed Ciliz on Google

Bir dürüm 45 dk gelirmi yoğun diyelim ama zaten soğuk bir şeye yaramıyor buz gibi g Geldi zaten hijyen kurallarına aykırı maske yok iğrenç bir kurum tavsiye etmem
Can a burrito take 45 minutes, let's say it's intense, but it's not good for something cold anyway. It has already arrived, there is no mask against the hygiene rules, it is a disgusting institution, I do not recommend it
S
Samed Hızarcı on Google

dürümler cok kötü hazırlanıyor. en son gittiğimde aldığım zurna dürümde ekmekten baska bir şey yemedim. dükkanda yemek istediğinizde sizin yemeğinizi geç getiriyorlar, paketlere öncelik veriyorlar. bunu yaşayıp sorduğumda ise azarlanır gibi karşılandım. yıllardır kullanıyordum ve son dönemlerde bunları yaşadım. 2 puanı da yıllardır kullanmamın hatrına verdim yoksa 1 puanlık mekan. tavsiye etmiyorum
The wraps are prepared very poorly. The last time I went, I ate nothing but bread in the zurna wrap I bought. When you want to eat in the shop, they bring your food late and give priority to packages. When I experienced this and asked about it, I was greeted as a scolding. I have been using it for years and have experienced these recently. I gave 2 points for the sake of using it for years, otherwise it is a 1 point place. I do not recommend
M
Muhammet Emin Polat on Google

Tavuk dürüm 8 tl gibi uygun bir fiyata sahip. Et dürüm biraz pahalı 14 TL. Erbaada bence çok güzel bir iş olmuş. Böyle kendi markalarımızla kendi memleketimizin firmasının adını görmek bence öok keyifli bir şey. Çalışanlar erbaa standatları üzerinde nazikler.
Chicken wrap has an affordable price of 8 TL. Meat wrap is a bit expensive 14 TL. I think Erbaada has been a great job. I think it is a very pleasant thing to see the name of our hometown company with our own brands. Staff are kind on erbaa standards.
A
Athraa oroo on Google

My favourite

Write some of your reviews for the company Öncü Döner Erbaa

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *