oadammoda

4.3/5 based on 8 reviews

Contact oadammoda

Address :

Çark Cd. no:55, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Cd. no:55, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
H
Hobi Diyarı on Google

ش
شارك و تعلم on Google

رائع للمحجبات
Great for veiled women
D
Dilek Kizilkolan on Google

Schön und teuer.
Nice and expensive.
r
recep özlü on Google

Fiyatları gayet makul..!
Prices are very reasonable..!
Ş
Şahsene A on Google

Çalışanları çok ilgili .bayan giyim üzerine güzel biyer. Tercih edebilirsiniz.
Employees are very interested. Good on women's clothing. You can choose.
M
Melike Diş on Google

Bu kadar rezil işletme olamaz açılış saati 09:00 olan mağazanın personellerinin 10:30 gelmesi.Durumu söylememe rağmen dükkandan çıkartarak 11'de gel temizlik yapılacak denilmesi. (Fakat içeride temizlik namına hiçbirşey yapılmadı.)
There cannot be such a disgraceful establishment, the staff of the store, whose opening time is 09:00, will arrive at 10:30. Although I tell the situation, they say that they will come out of the shop and come to the cleaning at 11 am. (But nothing was done inside for cleaning.)
H
Harun ASLAN on Google

Uygun fiyat güler yüz ve bol çeşit tesettür giyimde istediğiniz modeli bulabileceğiniz Büyük bedende satışı olan güzel bir mağza ismi biraz değişik geldi :)
The name of a beautiful store with a large size, where you can find the model you want in affordable price, smiling face and plenty of hijab clothing, came a little different :)
Y
Yasir H on Google

New models

Write some of your reviews for the company oadammoda

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *