Meydan Arslan

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Meydan Arslan

Address :

361. Sk. No:17, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Karasu/Sakarya

361. Sk. No:17, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
U
UMIT SOZBILICI on Google

Karasuya yakışan modern, şık, organize açıkhava çarşısı
Modern, stylish, organized open-air bazaar that suits black water
A
Ali Yigit on Google

Düzenli ve herkese hitap eden bir yer
A place for everyone
V
Vedat Gucuk on Google

Karasu içinde küçük ama güzel bir yer.
Small but nice place in Blackwater.
B
Burak Iyisu on Google

Su an kapali acilinca bakmak lazim
We need to take care of emergency right now
M
Mehmet Atila on Google

Çok güzel ferah bir yer çok iyi bir atmosferi var
Very nice spacious place has a very good atmosphere
D
Didem Dizman on Google

Tüm dükkanlar dolunca akşamları vakit geçirmesi hoş bir yer olabilir gündüz çok sıcak oluyor
It can be a nice place to spend time in the evenings when all the shops are full.
b
bulent aygoren on Google

Fena değil esnaf güler yüzlü suratları sirke satmiyor, çaylar biraz ucuz olabilir ufak çay bardağı 2,5 tl olurmu mekanları işletenler kendileri müşteri ile yer değiştirsinler ne dediğimi anlıyacaklar
Not bad trades smiling faces vinegar does not sell, teas can be a little cheap small tea cups 2.5 TL would be the place they operate with the customer themselves will understand what I'm saying
A
Ahmet TÜRK on Google

Nezih güvenilir samimi bir ortam, ailenizle çocuklarınızla gün batımı sonrası doyasıya vakit geçirilecek alış veriş yapılabilecek açık hava çarşısı
Nezih reliable friendly environment, your family with your children after sunset to spend time in the open-air market

Write some of your reviews for the company Meydan Arslan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *