Karasu Harita Mühendislik (Salih Kölemen)

5/5 based on 2 reviews

About Karasu Harita Mühendislik (Salih Kölemen)

Üstün nitelikli ekip ruhuna sahip, toplam kalite felsefesini benimsemiş insan kaynağı ve rekabetçi, teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenileyen, güçlendiren, KURUMSAL YAPISI’nın verdiği güç ile ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerin sağladığı müşteri memnuniyetini, müşteri beklentilerini de aşarak sürekli arttıracak; buna bağlı olarak; kurmuş olduğu kalite yönetim sistemi kurallarına uyarak, bu sistemi çağın gereksinimlerine adapte ederek, sürekli etkinliği artırarak, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda güvenilir ve çevreye saygılı, faaliyet gösterdiği sektörlerde daha da uzmanlaşarak, daima ileriyi hedefleyen bir şirket olacağız.

Contact Karasu Harita Mühendislik (Salih Kölemen)

Address :

Sivişoğlu Pasajı, Mevlana Cd. No 29 D:Kat 1, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Website : http://www.karasuharita.com/
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Sivişoğlu Pasajı, Mevlana Cd. No 29 D:Kat 1, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
f
fatma yılmaz on Google

E
Ege Gençağa on Google

Write some of your reviews for the company Karasu Harita Mühendislik (Salih Kölemen)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *