KADİR KAMZELİ OTOMOTİV

4.7/5 based on 8 reviews

Contact KADİR KAMZELİ OTOMOTİV

Address :

Amasya Küçük Sanayi Sitesi, 05000 Kapıkaya/Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.mesaotomotiv.com.tr/Mesa.Asp%3FMesa%3DServisler
Categories :
City : Kapıkaya/Amasya Merkez/Amasya

Amasya Küçük Sanayi Sitesi, 05000 Kapıkaya/Amasya Merkez/Amasya, Turkey
a
abdullah tokul on Google

Kaporta harici bir çok oto parçasını temin edebileceğiniz bir adres.
Bodywork an address where you can get an external multi auto parts.
A
Ayşe Gül Seded on Google

Tif cevap verilmedi geride dönüş olmadı onun için 1yildiz
Tif was not answered, there was no return, so we are 1 star
H
Hakan Ersoy on Google

Her arac grubuna hitap edebilen yillarin tecrubesi
Years of experience that can appeal to every vehicle group
O
Oruç Gültekin on Google

İlgi alaka guzel
Relevance beautiful
i
ilhan çaylak on Google

Amasya nın en büyük oto elektrik ve yedek parça mağazasının verdiği hizmetler için teşekkür ederiz.
Thank you for the services provided by Amasya's largest auto electrical and spare parts store.
M
Mete Baser on Google

İhtiyacınız olan herşeyi bulamayacağınız ama getirtebiliceginiz bir yer esnafliklari mukemmel
A place where you can't find everything you need but you can bring it.
H
Hasan Ali Duzgun on Google

Elektronik olarak herşey mümkün var asmaya sanayide elektronik ihtiyacınız...
Everything is possible electronically, you need electronics in the industry to hang...
A
Alpaslan Beyaz on Google

Gerek elektrik arıza çözümü gerek yedek parça olsun işlerinde gerçekten uzman arkadaşlar. Aracınız ne marka olursa olsun çıkaracağı herhangi elektrik ile arızalarda sanayide gidebileceğiniz tek adres.
They are really experts in their work, whether it is electrical fault solution or spare parts. Regardless of the brand of your vehicle, it is the only address in the industry where you can go to any electrical malfunctions.

Write some of your reviews for the company KADİR KAMZELİ OTOMOTİV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *