Has Leblebici

5/5 based on 5 reviews

Contact Has Leblebici

Address :

Gaziosmanpaşa Blv. No:222, 60030, 60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Gaziosmanpaşa Blv. No:222, 60030, 60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
H
Hüdaverdi demirbilek on Google

A
Adem YAZICI on Google

Z
Zeliha SAHINTEPE on Google

Gayet temizdir ve lezzetli ürünlere sahip bir kuruyemişçi
It is very clean and has a delicious nut product
F
FERO Derler on Google

Kuruyemişlerinin tadı çok güzel ve çok tazeler cidden işinin ehli bir işletme
The taste of the nuts is very good and refreshing.
Y
Yavuz YILMAZ on Google

Has kuruyemişten 20 yıldır güvenle alışveriş yaparım. Kalite hep aynı ve iddia ediyorum Tokat'ta tek. Dükkanın küçük olduğuna bakmayın. Kuruyemiş kültürdür ve sahipleride bu işin hakkını veriyorlar. Eski usul kuruyemiş, leblebi imal eden sayılı işletmelerden. Ucuz mal alıp satmiyorlar. En iyisini bulup satmaya çalışıyorlar. Güler yüz tatlı dil ve dürüstlük benim için çok önemli tavsiye ederim.
I have been shopping for dried nuts safely for 20 years. Quality is always the same and I claim it is unique in Tokat. Don't look that the shop is small. Nuts are culture and their owners are also doing this job well. One of the few businesses that produce old-fashioned nuts and chickpeas. They don't buy or sell cheap goods. They are trying to find and sell the best. A smiling face sweet language and honesty is very important to me, I recommend.

Write some of your reviews for the company Has Leblebici

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *