Tokat Bus Terminals

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Tokat Bus Terminals

Address :

Gültekin Topcan Cad. 6/A, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Gültekin Topcan Cad. 6/A, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
T
Tuğba KOCADAĞ ÜNVER on Google

Ahhh omrumuz geciyor, guvenilirdir
Ahhh our life is passing, it is reliable
G
Guladiye Akyuz on Google

WC temiz değil
WC not clean
k
kamil akgün on Google

Yeterli değil
Not enough
H
Hatice Yılmaz on Google

O otobüs terminali miydi ben tuvalet sandım ??
Was it the bus terminal? I thought it was a toilet ??
s
sedat erciyes on Google

Kete yapıyorlar ondan alın yiyin. Absürt saatlerde otobüsten iniş planı yapmayın ortada kalıyorsunuz. İhtiyaçtan kasıt wc ise ihtiyaçlarınızı karşılayan bir otogar
They are making kete, take it and eat it. Don't plan to get off the bus during absurd hours, you're stuck in the middle. What is meant by necessity, is a bus station that meets your needs.
Ş
Şahin Group İnşaat on Google

Otobüsler alt kalttan hareket ediyor. Alt kat biraz karışık. Köy minibüslerine alt kattan binilecek diye bir sürü uğraşıp iniyorsunuz. Arac yukarı çıkıyor durup oradanda yolcuları alıyor. Ohallde bobrum katta yolcuları indirmenın manası yok. Bir çalışma yapılmalı peron çalışması gibi.
Buses are moving from the bottom. The bottom floor is a bit complicated. You try and get off a lot because the village minibuses will be downstairs. The vehicle goes up and takes the passengers from there. There is no point in lowering the passengers on the bobrum floor in the hall. A study should be done like a platform study.
O
Osman Biçer on Google

Bakımsız ışıklarının %20 bakımsızlıktan gelen insanlara selam veriyor belediyesinin hangi partiden oldugunu bilmiyorum ama ne kadar ilgili bir adam oldugu gayet belli oluyor eşi benzeri bulunmaz
20% of its squalid lights greet people who come from disrepair. I don't know from which party his municipality is from, but it's obvious how caring he is
E
Ersiniksar on Google

Nüfusu çok daha az olan illerin terminallerine benziyor. Geliştirilmesi gerekiyor. Tokat gibi derin bir kültüre sahip şehre pek yakışmıyor.
It looks like the terminals of the provinces with a lower population. It needs to be improved. It does not suit the city, which has a deep culture like Tokat.

Write some of your reviews for the company Tokat Bus Terminals

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *