Erenler Merkez Eczanesi

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Erenler Merkez Eczanesi

Address :

Erenler Cd. 22/h, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Erenler/Sakarya

Erenler Cd. 22/h, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey
N
Naci İris on Google

Köşebaşı
Cornerstone
D
Dündar Mutlu on Google

Güzel hizmet beğendim.
I liked the good service.
M
Muhittin Ozoglu on Google

İyi
Good
S
Sedat Demircan on Google

Hayir cok kotu bir eczane bana kalp icim degisij ilac verdiler ilacin kutusu baska ici baska
No, they gave me a bad drug in the heart of a drugstore box of medication
K
Keyif Doktoru on Google

İlgili ve yardımsever personeliyle ailenizin eczanesi olabilecek bir yer.
A place that can be your family's pharmacy with its caring and helpful staff.
Ś
ŚEDÁ on Google

Güler yüzlü çalışanlar ve temiz
Friendly staff and clean
F
FİKRET ÇUVALCIOĞLU on Google

İlaç ihtiyaçlarının karşılandığı güler yüzlü ve ilgili personelleri olan bir iş yeri.
A workplace with friendly and caring staff where medication needs are met.
K
Kevser Turan on Google

Ben birşey sormak istiyorum tranko buskas ilacını eczaneden parayla satın alınırmı
I want to ask something. Can I buy the drug tranko buskas with money from the pharmacy?

Write some of your reviews for the company Erenler Merkez Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *