JOURNEY ADAPAZARI AGORA AVM

4.8/5 based on 5 reviews

Journey.com.tr - Journey Online Alışveriş - Journey.com.tr

Trendlerin yakından takibi ve "giyilebilir moda" anlayışından yola çıkılarak hazırlanan Journey ürünleri, modern bir çizgide trendlerle ihtiyaçları birleştirmektedir.

About JOURNEY ADAPAZARI AGORA AVM

Bu ürünün yanında bunları da tavsiye ediyoruz.

Contact JOURNEY ADAPAZARI AGORA AVM

Address :

Şeker Mahallesi Arabacı Mah Kasım Paşa Caddesi No:14 Zemin Kat - 47 Serdivan, 54100 Adapazarı, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.journey.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı

M
Müge Sarı on Google

Ö
Özgür Karavan on Google

s
serpil demiryaz on Google

S
Seren Nas on Google

Guzel tavsiye ederim
I highly recommend
e
elifimmm on Google

Bu mağazanın kesimini beğeniyorum bana uygun bir kıyafetler rahat rahat buluyorum
I like the cut of this store and find me a comfortable outfit

Write some of your reviews for the company JOURNEY ADAPAZARI AGORA AVM

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *