En Kırtasiye - Kitap - Oyuncak

4.7/5 based on 8 reviews

Contact En Kırtasiye - Kitap - Oyuncak

Address :

Banu Sk. No: 43/A, 41100 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.enkirtasiye.com/
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Banu Sk. No: 43/A, 41100 İzmit/Kocaeli, Turkey
h
hakan ozelcaglayan on Google

Aradığınız bütün kırtasiye malzemelerini bulabileceğiniz bir yer
A place where you can find all the stationery you are looking for
Ş
Şebnem Demirbaş on Google

gayet ucuz ve güzel bir yer 6.50 tl stabilo, 5 tl bic
very cheap and nice place 6.50 TL stabilo, 5 TL bic
N
Neslihan K on Google

kırtasiyede tek tercihim:) ürün çesidi bol, fiyatlar çok uygun. kasada indirim yapmaları da güzel. sadece dükkan biraz düzenli olsa iyi olur. ne nerde bulmak zor oluyor:)
My only choice in stationery :) product variety is abundant, prices are very affordable. It is also nice that they have discounts at the checkout. just the shop better be a little tidy. what and where is hard to find :)
A
Ayten Karakaya on Google

Yeğenim için alışveriş yaptım oldukça iyi bir yer. İşletme sahipleri çok yardımcı oldu. Fiyatta daha iyi yardımcı olabilirlerdi ama önemli değil.
Pretty good place to shop for my nephew. Owners were very helpful. They could have helped better with the price but it doesn't matter.
D
DEMİR VAROL on Google

Veli toplantısında ilk okul çocukları kırtasiye malzemelerine etiket çıkardıklarını öğrendim ve gittim müşterilerine jest olsun diye yapmışlar benden de sağolsunlar ücret almadılar ısrar etmeme rağmen böyle esnaflar gerçekten takdir edilir güler yüzlü hizmet .Allah bol kazanç nasip etsin????
I learned that they put labels on the stationery materials of primary school children at the parent meeting, and I went to them as a gesture to their customers, thank you, they did not charge me, even though I insisted, such tradesmen are really appreciated, friendly service. May God grant us plenty of income????
m
muzaffer ozcam on Google

Uygun fiyat , kaliteli ve güleryüzlü hizmet , güvenilir işletme sahipleri
Reasonable price, quality and friendly service, reliable business owners
R
Recep Kamiloglu on Google

Neye ihtiyacınız varsa orada bulabilirsiniz. Çeşitlilik , ilgi , güler yüz ve uygun fiyat politikasıyla aradığımız yer.
Whatever you need, you can find it there. The place we are looking for with diversity, interest, smiling face and reasonable price policy.
e
erHan Y. on Google

Uygun fiyat, kaliteli ürünleri ve güleryüzlü çalışanları ile çok memnun olduğum bir kırtasiye.
It is a stationery that I am very pleased with with its affordable price, quality products and friendly staff.

Write some of your reviews for the company En Kırtasiye - Kitap - Oyuncak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *