Erenler Belediyesi Oyun Sokağı

4.8/5 based on 8 reviews

Anasayfa | Sakarya Erenler Belediyesi - Erenler.bel.tr

Fevzi Kılıç

Erenler Belediyesi Başkanı

www.fevzikilic.com.tr

Contact Erenler Belediyesi Oyun Sokağı

Address :

50. Sk., 54200 Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.erenler.bel.tr/
Categories :
City : Erenler/Sakarya

50. Sk., 54200 Erenler/Sakarya, Turkey
Ì
Ìsmail Koç on Google

Çok güzel bir yer olmuş harika
It was a very beautiful place, great
E
Egemen Ersoy on Google

Çocukların
Of children
H
Haktan ege Ok on Google

Harıka
Fantastic
H
H KS on Google

Daha da güzelleştirilebilir, Fevzi Bey'in çocuklar için yatırımlarını hep beraber bekliyoruz.
We can also be made even more beautiful, and we look forward to Fevzi Bey's investments for children.
N
Nurullah OKUR on Google

Çok güzel düşünülmüş bir çalışma Öncelikle fikri ve uygulayıcılarının tebrik ediyorum Yalnız bu heykellerin alçıdan olması kadar anlamsız bir şey yok kardeşim Onlar iki günde Paramparça olur Bunu biz düşünüyoruz da acaba belediyemiz düşünemedi mi Bence bu ciddi bir eksiklik Bundan başka golf sahası ve diğeri güzel olmuş
A very well thought-out work First of all I congratulate the idea and practitioners There is nothing as meaningless as these sculptures are made of plaster brother, they will be shattered in two days.
k
koray ÖZTÜRK on Google

Çocuklar çok eğlendi hazırlayanlara Teşekkürler
Thanks to the guys who had so much fun
h
hasan demir on Google

Çocuklar için çok güzel yapılmış bir alan. 2-4 yaş arası çocuklar için çizgi film karakterlerinden oluşan ayrı bir oyun alanı bulunmakta. Zemin kauçuk kaplı ve etrafı tel örgüyle sarılı olduğu için güvenle çocuğunuzu salabilirsiniz. Ayrı bir alanda da biraz daha büyük çocuklar için mini golf alanları ve bowling alanları bulunmakta. Kimliğiniz ile ücret ödemeden golf malzemelerini alabiliyorsunuz. Özellikle farklı tiplerde golf alanları çok güzel olmuş. Çocuğunuzla güzel çekişmeli bir yarış yapabilirsiniz. Kesinlikle çocuğunuzu en az bir kez götürmenizi tavsiye ederim. Belediye çok güzel düşünerek bir oyun alanı oluşturmuş.
A very nicely made area for the kids. For children aged 2-4 years, there is a separate playground with cartoon characters. Since the floor is covered with rubber and wrapped around wire mesh, you can safely release your child. In a separate area there are also mini golf fields and bowling areas for the slightly older children. With your ID, you can get golf equipment at no charge. Especially different types of golf fields have been very nice. You can have a beautiful contest with your child. I strongly recommend that you take your child at least once. The municipality has created a playground thinking very well.
S
Serkan on Google

Super

Write some of your reviews for the company Erenler Belediyesi Oyun Sokağı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *