Ceral Peyzaj Tasarım ve Ormancılık

5/5 based on 1 reviews

Ceral Peyzaj Tasarım - Ceralpeyzaj.com

Ceral Peyzaj olarak; işini çok seven ve mesleğinde uzmanlaşmış kadromuzla sizler için; sadece yaşanılan yerler değil, aynı zamanda çevrenin tüm işlev ve değerlerini koruyarak sağlıklı, huzurlu ve doğayla uyumlu, yaşayan mekanlar oluşturmaya çalışmaktayız.

Ceral Peyzaj Tasarım - Ceralpeyzaj.com

Son yıllarda endüstriyel gelişmelerle beraber artan çevre sorunları insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşınca insanların çevreye olan bakış açıları değişmiş, insanlar kent içerisindeki sağlıksız ortamlardan ve günlük yaşamın getirdiği stres ve düşüncelerden uzaklaşmanın yolunu doğada bulmuşlardır.

Kent yaşamının getirdiği avantajlardan ve sosyal hayatından kopamayan insanlar doğayı kendi yakınlarında aramaya başlamışlardır. Bunun neticesinde çevre düzenlemeleri önem kazanmış, çevrenin korunması, daha akılcı kullanımı ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar insanların peyzaj işlerine verdiği önemi artırmış ve bu branşa yeni işlev ve yükümlülükler getirmiştir.

Ceral Peyzaj olarak; bu bilinç ve yapılan işin bir sonraki yapılacak iş için referans olacağı düşüncesiyle bu alandaki çalışmalarımıza, işini çok seven ve mesleğinde uzmanlaşmış kadromuzla sizler için; sadece yaşanılan yerler değil, aynı zamanda çevrenin tüm işlev ve değerlerini koruyarak sağlıklı, huzurlu ve doğayla uyumlu, yaşayan mekanlar oluşturmaya çalışmaktayız.

Contact Ceral Peyzaj Tasarım ve Ormancılık

Address :

İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Altınova İş Merkezi 2.Blok, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +999
Website : http://www.ceralpeyzaj.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Altınova İş Merkezi 2.Blok, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Ceral Peyzaj Tasarım ve Ormancılık

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *