Cengiz oto lastik , Yol Yardım , CONTINENTAL Lastık Bayii Halı Ve Oto Yıkama

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Cengiz oto lastik , Yol Yardım , CONTINENTAL Lastık Bayii Halı Ve Oto Yıkama

Address :

İlim Sk., 55700 Havza/Samsun, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : https://cengiz-oto-lastik-yol-yardm-contnental-lastk-bayii.business.site/
Categories :
City : Havza/Samsun

İlim Sk., 55700 Havza/Samsun, Turkey
E
Emin Satılmış on Google

A
Abdullah Yalcinkaya on Google

H
Hasan Metin on Google

U
Uğur Baştuğ on Google

Kalitenin adresi ?
The address of quality ?
A
ASAF ERKAN MADEN on Google

Anında geldiler ve yaptılar sag olsun
They came instantly and they did it, thanks
S
Selim Semiz on Google

Kalitenin üzerinde kendinizi güvende hissedin?
Feel safe above quality?
E
Emin kurt on Google

Uygun ve kaliteli hizmet hızlı servis teşekkürler
Affordable and quality service fast service thanks
Ö
Özay YILDIZ on Google

Piyasada bulunamayan lastiğimin aynısını çok uygun fiyata buldum. İşçiliği ve misafirperverliği de çok güzeldi. Teşekkürler.
I found the same tire that could not be found in the market, at a very affordable price. His workmanship and hospitality was also very nice. Thanks.

Write some of your reviews for the company Cengiz oto lastik , Yol Yardım , CONTINENTAL Lastık Bayii Halı Ve Oto Yıkama

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *