Çekerek Merkez Cami

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Çekerek Merkez Cami

Address :

Milli Egemenlik Cd. No:11, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Milli Egemenlik Cd. No:11, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey
G
Gezgin Seyyah on Google

Hoş sevimli bir cami. Ferah, temiz, hocası mükemmel. Cemaati candır.
A lovely cute mosque. Spacious, clean, excellent coach. The congregation is crazy.
O
Osman Alparslan on Google

Neden camiye girmek için kırk takla atmamız gerektiğini anlayamadım, camiyi altındaki dükkan sahipleri mi yaptırdı acaba Türkiye'nin farklı illerini gezdim ilk defa bir camiye girerken bu kadar zorlandım
Why I did not understand that we need to take a somersault forty to enter the mosque, the mosque was under done? I wonder if the shop owners I have visited different provinces of Turkey entering a mosque for the first time so I was forced
e
erdoğan Sevgili on Google

Çok güzel ve intisamli bir camimiz yaptıranlar dan Allah CC razı olsun
May Allah be pleased with those who built a very beautiful and orderly mosque.
M
MİR on Google

Güzel bir eser ama çekerek daha güzeline layıktır. Saat kulesi de bir başka güzellik katmış cekerege. Başkanı delikanlı bir kişi ve çalışkan, becerikli, geleceği parlak bir ilçemiz
It is a beautiful work, but it deserves more beautiful by pulling. The clock tower also added another beauty to the cekerege. Our town is a young man whose president is hardworking, resourceful and has a bright future.
A
Ali Akca on Google

Caminin ismi tevhid Cami fakat haritalarda merkez cami diye geçiyor.asıl merkez cami ilçe müftülüğü yanındaki yapılış tarihi 1966 yılına dayanan camidir
The name of the mosque is the Tawhid Mosque, but it is called the central mosque on the maps. The actual central mosque is the mosque next to the district mufti, whose construction date dates back to 1966.
E
E.B on Google

Camiye giriş sıkıntı ben zorlamadım biraz merdiven çıkılıyor ama yaşlılar nasıl çıkacak diye düşünmedim değil. Lavabo ve wc ler eski ve hijyeni sıfır caminin alt bodrumuna yapılmış. Engelli ve yaşlı kişiler düşünülmemiş. Asansör şart bu camiye.birde lavabo wc temizliği sıkı tutulmalı.
It's hard to enter the mosque, I didn't force it, there are some stairs, but I didn't think about how the old people would go. The washbasins and WCs are old and without hygiene. They were built in the lower basement of the mosque. Disabled and elderly persons are not considered. An elevator is a must for this mosque. Also, the cleaning of the washbasin and WC should be kept strictly.
Ş
Şuayip Baysal on Google

Camı diye 5 yıldız verdim lakin Çekerek te hiç mi ilgilenen insan yok. 05.Aralik 2021 Pazar günü Kayseri'den Göynücek'e giderken öğle namazı için girdik. Abdesthanelere kapı takılmış folyolari bile sökülmemiş. Wc lerin ara duvarlarında boş sigara paketleri dolu. Lavabolarda sabun yok. Garip kalmış camii. Paşada isyerleri var onlar isteseler pırıl pırıl yaparlar oraları. Çok üzüldük. Ayrıca hastane kavşağında gereksiz yere Çok uzun süre ışık bekleniyor Düzelmesi dileğiyle...
I gave 5 stars because of its glass, but there is no one interested in Çekerek. We entered for the noon prayer on our way from Kayseri to Göynücek on Sunday, 05.December 2021. Doors were attached to the ablution rooms, and even the foils were not removed. There are empty cigarette packs on the walls of the WCs. There is no soap in the sinks. Strange mosque. There are workplaces in the Pasha, they can make it sparkling if they want. We are so sorry. Also unnecessarily long waiting for light at the hospital intersection Hope it gets better...
Ş
Şahin Yıldırım on Google

İçi dışı tertemiz güzel bir camii.Konumu açısındanda baya iyi.Tevhid camii Emekli imam hatip baki kaya hocamızın emeği çoktur.
It is a clean and beautiful mosque inside and out. It is very good in terms of its location. Tevhid mosque Our retired imam preacher Baki Kaya has a lot of effort.

Write some of your reviews for the company Çekerek Merkez Cami

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *