Blue House Cafe

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Blue House Cafe

Address :

2806. Sk., 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Yenimahalle/Çankaya/Ankara

2806. Sk., 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey
M
Muharrem KIRMAZ on Google

Çok şirin küçük güzel bi yer tavsiye ederim
I recommend this very cute little place.
E
Efe Yazıcıoğlu on Google

Çocuk parkının yanında yeşil alanda bir mekan. Sunum olarak güzel ancak zayıf bir kahvaltıydı. Bu paraya daha iyi herşeyin içinde olduğu yerler var. Çocuklara yönelik rahat bir mekan ancak bir süre sonra kafanız kaldırmıyor.
A place in the green area near the children's park. The presentation was nice but the breakfast was poor. There are places where everything is better for this money. A comfortable place for children, but after a while your head does not lift.
o
ozlem gurellier on Google

Özel gün kutlamaları için düşünülmüş çok güzel bir mekan. Hem yemekler hem de servis ve ilgi harika! Figen hanım misafirlerini çok güzel ağırlıyor, her detay muhteşemdi.
It is a very nice place for special occasion celebrations. Both dishes and service and attention were wonderful! Figen welcomes guests very well, every detail was great.
M
Melek M. on Google

herşey cok güzeldi. mekan temiz ikramliklar çok lezzetli.cocuklar çok eğlendi
everything was perfect. The place is clean, the treats are very tasty. The children had a lot of fun.
i
ilhan barlas on Google

Kışın sadece bir masaya müşteri kabul eden bir yer. Arkadaşlarınızla veya ailenizle gitmek için ideal. Ev yapımı ürünler. Kendinizi sanki evinizdeymis gibi hissettiren mükemmel hizmet. Yazın bahçe kullanımı da var.
A place that only accepts customers for one table in winter. Ideal to go with friends or family. Homemade products. Excellent service that makes you feel at home. There is also garden use in the summer.
Y
Yildiz Barlas on Google

Bir gruba rezervasyon yapılınca başka rezervasyon almayan, butik servis yapan, çok hoş bir mekân. Beş kişi gittik, başka kimseyi kabul etmemişler, evinizde gibisiniz. Genelde kötü peynir sunulan yerlerin çok olduğu ülkemizde Ezine peyniri, sıcak börekler, kurabiyeler...??? Çok nazik sahibine gönülden teşekkürler.?
It is a very pleasant place that does not receive any other reservations when a reservation is made for a group, and offers boutique service. Five of us went, they didn't accept anyone else, it's like you're at home. In our country, where there are many places where bad cheese is served, Ezine cheese, hot pastries, cookies...??? A heartfelt thanks to the very kind owner.?
M
Muhammed Ali Çetin on Google

I dont like food s
A
Ali Samhan on Google

Very nice place food food and service

Write some of your reviews for the company Blue House Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *