Algur yapı nalburiye tahtakale

5/5 based on 8 reviews

Contact Algur yapı nalburiye tahtakale

Address :

234. Sk. 41 F 54500, 54000 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9978
Categories :
City : Karasu/Sakarya

234. Sk. 41 F 54500, 54000 Karasu/Sakarya, Turkey
M
Mecit Algur on Google

Y
Yasin Çiçekli on Google

E
Emine Alğur on Google

M
Müslüm Alğur on Google

M
Mühyettin Algur on Google

P
Pınar Sayak on Google

Musteri guller yuzle karsilamalari musteri lerle ilgilenmeleri cok guzl cok memnun kaldik
We are very pleased that they greet the customers with smiles and take care of the customers.
R
Ramazan Algur on Google

Her aradığımı bulduğum bir yer işte nalbur gibi nalbur hayırlı olsun kardeşim
It's a place where I find everything I'm looking for, like a hardware store, good luck bro
Ö
Özlem Eser on Google

Kaliteli eşyalarıyla samimi güler yüzlü bir yer. ?
It's a friendly place with quality items. ?

Write some of your reviews for the company Algur yapı nalburiye tahtakale

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *