Akyazı Çözüm Kurs Merkezi

4.9/5 based on 8 reviews

About Akyazı Çözüm Kurs Merkezi

Küreselleşen dünyada eğitim, toplumları şekillendiren, gelişmelerini ve kalkınmalarını sağlayan en önemli değişim araçlarından biridir.

Çözüm kursları; yenilikçi eğitim felsefesi, her bir öğrencinin biricik olduğu anlayışı, kişiye özgü eğitim metotlarıyla, öğrencilerin kendi geleceklerine hazırlanmalarına destek olmaktadır.

Öğrencilerin ulaşmak istedikleri akademik başarının en önemli anahtarları etkili takip ve geri bildirim sistemidir. Her bir öğrenci akademik yıl boyunca planlamalar, programlar, ölçme-değerlendirme işlemleri, kapsamlı rehberlik hizmetleri ile takip edilmekte; gerçekleştirilen analizler doğrultusunda eksikleri tamamlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar; alanında uzman, dinamik ve deneyimli yönetici ve öğretmen kadrosuyla gerçekleştirilmektedir.

Eğitimde niteliğin arttırılmasını önemseyen çözüm kurs merkezlerinde öğrenciler; sorumluluk sahibi, kendine, topluma ve yaşadığı çevreye saygılı, düşünen, üreten, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler olarak yetişmektedir. Öğrencilerimizin sahip olduğu yetkinlikleri ve bilgi düzeylerini gözeterek doğru ve etkili eğitim sistemlerimizle başarı yolculuklarında her zaman yanlarındayız.

Contact Akyazı Çözüm Kurs Merkezi

Address :

Ada Cd. No:310/1-2-3, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9897
Website : http://www.cozumkursmerkezi.com/
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Ada Cd. No:310/1-2-3, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
B
Beylikdüzü Çözüm on Google

B
Beyza Aydın on Google

A
Ahmetcan Çetin on Google

A
Ayyüce Türkkan on Google

T
Tarihini Arayan Adam on Google

A
Ali Yılmaz on Google

T
Tufan Kizak on Google

A
Abdullah Yağmur on Google

Write some of your reviews for the company Akyazı Çözüm Kurs Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *