Zile İkinci El Ev Eşyası Mezat

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Zile İkinci El Ev Eşyası Mezat

Address :

Bedesten Cami, Enbiya Sk. D:No:9, 60400 Zile/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Zile/Tokat

Bedesten Cami, Enbiya Sk. D:No:9, 60400 Zile/Tokat, Turkey
K
KTM ELEKTRONİK on Google

Almış olduğum ürünlerden çok memnun oldum teşekkür ederiz
I am very pleased with the products I have received, thank you
S
Sadreddin Akel on Google

Hakikaten istediğini ucuz fiyata buluyorsun zile için ıyi bir hizmet ali bey ve oğulları bu işi biliyor
You really get what you want at a cheap price. A good service for the bell, Mr. Ali and his sons know this job.
M
Mustafa Ertuğrul on Google

İkinci el ve yeni eşyalarda zile için çok güzel bir işletme hayırlı olsun
Good luck with a very nice business for bells in second-hand and new items.
A
Alp Giray Bahar on Google

Zile de 2. El piyasası denilince akıla gel tek yer.Uygun fiyata kaliteli ve garantili ürünler. Hızlı teslimat ve güleryüzlü hizmet
Zile is the only place that comes to mind when it comes to second hand market. Quality and guaranteed products at affordable prices. Fast delivery and friendly service
A
Ahmet Yıldırım on Google

Zile için büyük bir şans istediğim herşeyi uygun ve garantili bir şekilde buldum hizmet mükemmel işletmecilere teşekkür ederim.
A great chance for Zile I found everything I wanted in a convenient and guaranteed way, thanks to the excellent service operators.
a
altay alperen on Google

Zile'de en iyi ikinci el işyeri. Adamlar işini iyi yapıyor. Fiyatları uygun. Pazarlık da yapabilirsiniz. Sahibi Ali Beyi, Zile'de herkes tanır. Yardımsever, hayvansever bir insan.
The best second hand shop in Zile. The guys are doing their job well. Prices are reasonable. You can also bargain. The owner, Ali Bey, is known to everyone in Zile. He is a helpful animal lover.
B
Bilal Bucak on Google

Allah hayırlı uğurlu etsin öncelik müşteri memnuniyeti duruşuyla hareket edilmektedir. İkinci el ev eşyası
May Allah grant him good luck, priority is given to customer satisfaction. second hand household goods
C
Cemal Lulek on Google

Allah razı olsun işletmenizi çok beğendim ilgi ve kaliten dolayı çok teşekkür ediyorum ürün fiyat performansı harika.
God bless you, I like your business very much, thank you very much for your interest and quality, the product price performance is great.

Write some of your reviews for the company Zile İkinci El Ev Eşyası Mezat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *