Lezzet Kuruyemiş

5/5 based on 1 reviews

About Lezzet Kuruyemiş

İşletmemizin kurucusu Zeki Gökçe; 1957 Yılında TOKAT’ ın ERBAA ilçesinde dünya ya geldi. 1981 senesinde Tokat'a yerleşip ve aynı sene içerisinde perakende kuruyemiş sektöründe lezzet kuruyemiş markası ile ticaret hayatına başladı.1992 senesine kadar perakende kuruyemiş satışı yaptı,  daha sonra piyasa talebinden dolayı toptan kuruyemiş ticaretine başladı. Ticaretin ve talebin artması üzerine ilk defa 100m2 alanda kuruyemiş imalatına başladı.

2007 üretilen kuruyemiş çeşitliliğini ve miktarını artırmak, isdihtam sağlamak amacıyla Tokat Organize Sanayi bölgesinde 4000 m2 alana Gökçe Inş. Tar. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. kuruldu. Bu fabrikada daha modern ve çağımızın yeniliklerine uygun donanım ekipmanla üretim yapmaya başladı. ZEKİ GÖKÇE LEZZET KURUYEMİŞ ismini markalaştırarak patentini aldı.

Halen çeşitli gramajlarda ve Çiğ, Dökme, Soslu ve draje olarak kuruyemiş üretimi devam etmektedir.

Contact Lezzet Kuruyemiş

Address :

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım No:40, 60030 Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://lezzetkuruyemis.com/
Categories :
City : Merkez/Tokat

N
Neslihan Gökçe on Google

Write some of your reviews for the company Lezzet Kuruyemiş

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *