Violin Garden

4.3/5 based on 8 reviews

Violin Garden - Organizasyon & Cafe Restorant Sapanca - Violingarden.com.tr

Organizasyonlar: Kır Düğünü - Düğün (Kapalı Alan) - Nikah - Nişan - Sünnet. Kurumsal Organizasyonlar Kahvaltı, Cafe Restorant Sapanca & Sakarya

About Violin Garden

Sapanca’nın güzel manzarasıyla aydınlanan bahçemizi sizlere açıyoruz.

Contact Violin Garden

Address :

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://violingarden.com.tr/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
s
sevim Kayahan on Google

Mekan ve lokasyon olarak süper bir yer.göl manzarası var.elemanlar ilgili ve nazik.Fiyat emekliler için biraz yüksek.Arada kafa dinlemek için kaçılabilecek bir yer.
It is a super place in terms of place and location. There is a lake view. The staff is caring and kind. The price is a bit high for retirees.
D
Dilara Koc on Google

Güzel mekan,bir kere manzarası yeter, ince detaylar düşünülmüş.1yıldız kırmanın sebebi,ses akustiği çok yüksek insanı birazcık rahatsız ediyor haliyle.çocuklu aileler giderken yanlarına uzun kollu birşeyler alsın.çok esiyor çocuklar üşüyebilir.
Beautiful place, once the view is enough, fine details are considered. The reason for breaking 1 star is that the sound acoustics are very high, it makes people a little uncomfortable. Families with children should take something with long sleeves when they go.
A
Ayşe Zehra on Google

Serdivan merkeze yakın konumda çok şık kaliteli hizmet veren bir mekan Özellikle kalabalık organizasyonlarda önerilir
A place that provides very stylish quality service, close to the center of Serdivan Especially recommended in crowded organizations
i
ilhan deşiş on Google

Sapanca Gölü kenarında çok güzel bir mekan özellikle yaz düğünleri için mükemmel
A very beautiful place by Sapanca Lake, perfect for summer weddings
H
Havva Aksoy on Google

Nice place
H
Havva Aksoy on Google

Nice place, peaceful
h
hüseyin güzel on Google

Super
M
Martin Hristov on Google

It was really enjoyed place and very good service. Thank you for everything:) I am sure I will come back and advice to everyone around of me. I tried to Cökertme kebab was so delicious ?. Especially thanks to Ms. Ceylan for her assistance to us?

Write some of your reviews for the company Violin Garden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *