Vezir Kirtasiye

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Vezir Kirtasiye

Address :

704. Sk., 55900 Vezirköprü/Samsun, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Vezirköprü/Samsun

704. Sk., 55900 Vezirköprü/Samsun, Turkey
A
Ahmet Yılmaz on Google

Kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarınız için aranılan adres
Address for your stationery needs
T
TB Tarihte Bugün on Google

Gerçekten uygun fiyatlı ve harika bir kırtasiye aradığınız herşeyi bulabilirsiniz
You can find everything you are looking for, a really affordable and wonderful stationery.
M
Macit Kartal on Google

Güler yüzlü ve kaliteli hesaplı alışverişin tek adresi VEZİR KIRTASİYE
The only address for friendly and high quality affordable shopping, VEZİR KIRTASİYE
Ş
Şad Pics Beşiktaş on Google

Tek kelimeyle harika. Ürün kalitesi mi desem, bu kadar kaliteli ürünleri ucuza almak mı desem.. Vallaha helal olsun bundan sonra sizdeyiz.
Simply great. If I say product quality or ask to buy such high quality products cheaply .. I swear to God, we are yours from now on.
م
محتزن on Google

Bir insan herhangi bir yere girdiğinde her noktada güvenilirlik hissediyor, anlıyorsa işte tam olarak orası Vezir Kırtasiye... Rabbim yâr ve yardımcınız ola..?
When a person enters any place, he feels reliable at every point, if he understands, that's exactly the place Vezir Stationery... My Lord will be your helper and helper..
M
Mustafa Kartal on Google

Güler yüz uygun fiyat kırtasiye ve hediyelik eşya da bence aranan adres
Smiling face, affordable price stationery and souvenirs is also the address that is sought in my opinion.
S
Selma Sarı on Google

Aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bir kırtasiye. Hatta aklınıza gelmeyen herşeyi de bulabileceğiniz bir kırtasiye:) çalışanları çok güler yüzlü ve nazik. Teşekkürler...
A stationery where you can find everything you are looking for. It's even a stationery store where you can find everything you can't think of :) the staff are very friendly and courteous. Thanks...
A
Adem İleri on Google

Güler yüzün,güvenli adresin, kaliteli ürünün,samimi hizmetin ta kendisi... aradığınız her şey burada vezir kırtasiye?️??
Your smiling face, safe address, quality product, sincere service itself... everything you are looking for is here, vizier stationery?️??

Write some of your reviews for the company Vezir Kirtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *