PT LASTİK-Selocan Otomotiv

4/5 based on 8 reviews

02. Neden PT Petlas ?

Hızla büyümekte olan PT Petlas hizmet nokları ile daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmak ve sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak.

Contact PT LASTİK-Selocan Otomotiv

Address :

YENİ SANAYİ SİT. A, 6. Blok NO:8, 05000 Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://ptlastikpetlas.com.tr/
Categories :
City : Amasya

YENİ SANAYİ SİT. A, 6. Blok NO:8, 05000 Amasya, Turkey
T
Tamam Ali Kahyaoğlu on Google

A
Ali Riza Kirac on Google

A
ADNAN DALGIÇ on Google

M
Mustafa Görkem on Google

I
Ilker Karademir on Google

Yedek parçada sorun yok
No problem with spare part
b
bekir çelik on Google

Clio4 sporttourer aracım için sol ön kapı gergi kolu aldım. Harika sorunsuz .
I bought the left front door tension arm for my Clio4 sporttourer. Wonderful seamless.
A
Ahmet ERDİL on Google

Fena bir yer de değil zaten fazla bir alternatif yok Amasya da
It's not a bad place either, there isn't much alternative in Amasya.
M
Muharrem Gökgöz on Google

Güleryüz lu ortam ve ilgi alaka lari iyidir istediğiniz parçayı uygun ve kaliteli bulursunuz tafsiye ederim
Friendly environment and interests are good, you will find the piece you want suitable and high quality, I recommend it.

Write some of your reviews for the company PT LASTİK-Selocan Otomotiv

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *