Akdağmadeni State Hospital

2.1/5 based on 8 reviews

Contact Akdağmadeni State Hospital

Address :

Barbaros Cd. No:31, 66300 Akdağmadeni/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://akdagdh.saglik.gov.tr/
Categories :
City : Akdağmadeni/Yozgat

Barbaros Cd. No:31, 66300 Akdağmadeni/Yozgat, Turkey
S
Sevim on Google

Evinizde bağıra bağıra ölün daha iyi denilebilecek, adına hastane denmiş ama içinde doktor bulunmayan bir kurum. Sırf bakın hastane yaptık demek için yapılmış. Göz doktoru var mı diye sorup dahiliye var diye cevap aldığımız yer. Çok mu zor haftada bir iki gün polikliniklere doktor ayarlamak. İnsanlar bir muayene için Sivas a Yozgat a taşınıyor. Yazık günah. Acili yapmışlar dik yokuşa adam kışın kalp krizi geçirdi de acil girişini bulamadıklarından arabada öldü ama kimin umrunda.
It is better to die shouting at your home, an institution that is called a hospital but does not have a doctor in it. It was made just to say we built a hospital. It is the place where we asked if there was an ophthalmologist and answered that there is internal medicine. Is it very difficult to arrange a doctor for polyclinics once or twice a week. People move to Sivas and Yozgat for an examination. Shame on sin. They made an urgent steep hill. The man had a heart attack in the winter and died in the car because they could not find the emergency entrance, but who cares.
M
Mert Güvenç on Google

Çok pandemi önlemi alınmıyor yeteri kadar.
Not enough pandemic measures are taken.
D
D. A. on Google

1 yıldızı bile hak etmeyen insanların canını hiçe sayan 2 ölümcül hasta gelse 1 nin mutlaka öleceği bir hastane hastane demeye bile dilim varmıyor acil servis tika basa doluyken sadece 1 tane doktor vardı ve o doktor doktordan çok temizlikci gibi davraniyordu elinde bir telefon karsidakine hastanın durumunu anlatarak o kisininde verdiği cevaba göre tedavi uyguluyordu. MS hastası olan atak geçirip bayilip kafasını betona vuran sonrasında bacaklarını hissedemeyen birini götürdük 3 saat bekledigimizle kaldık bırakın emar cektirmeyi röntgen dahi cektirmeden eve döndük Uzun lafın kısası Allah belalarini versin ?
If there are 2 deadly patients who despise the lives of people who do not deserve even 1 star, there is no way to say a hospital where 1 will definitely die. There was only one doctor when the emergency room was full, and that doctor was acting more like a cleaner than a doctor. According to his response, he was receiving treatment. We had an attack of MS patients, we took someone who could not feel their legs after fainting and hitting his head to the concrete. Long story short, God give you trouble ?
G
Goncagul Akyurek on Google

40 derece ateşle götürdüğüm 9 aylık oğlumu acil servis te çocuk doktoru olmadığı için poliklinik e sevkettiler . Sabah 7 den saat 11 e kadar bekledik muayene için . Bunun için soylendigimde ise insanlar biz e tepki gösterdiler biz doktor u zor buluyoruz siz soyleniyorsunuz diye .Koskoca hastanede sadece bir tane Çocuk doktoru var aslında düşündüğüm zaman doktora da kızamıyorum neyapsin bir sürü hastayla kim suçlu ? Acil servis te bile çocuk doktoru olmayan bir hastane bidaha tövbe ????
They sent my 9-month-old son, whom I took with a fever of 40 degrees, to the polyclinic, since there was no pediatrician in the emergency room. We waited from 7 am to 11 am for the examination. When I was told about this, people reacted to us because we find it difficult, we find the doctor difficult, you are being told. In fact, there is only one pediatrician in the Koskoca hospital. A hospital without a pediatrician even in the emergency room will repent
S
Sennur Yurtlu on Google

Hastane 5para etmez triaj çalışmıyor doktorlar hiç ilgilenmiyor acilde 1doktor çalışıyor öncelikli hastalara öncelik tanınmıyor şiddetle tavsiye etmiyorum
Hospital is worthless triage does not work Doctors are not interested at all 1 doctor works in the ED, priority patients are not given priority I strongly do not recommend
E
Erdoğan Akyol on Google

Hastaneyi arıyorum telefon a cevap verilmiyor telefon a cevap vermek yasak mı anlamadım
I am calling the hospital, the phone is not answered, I do not understand if it is forbidden to answer the phone
m
mesut durmaz on Google

Bu nasıl hastane çoban yönetse daha iyi herhalde. Okulların açılma zamanı yurtlar hepatit b testi istiyor kit 1 gün var 2 hafta yok. Test için 100 KM uzaktaki hastaneye gideceksin. Yokmu bunları denetleyen
I guess it would be better if a shepherd managed this hospital. At the time of opening of schools, dormitories want hepatitis b test kit 1 day available, 2 weeks absent. You will go to the hospital 100 KM away for the test. Is anyone checking them?
S
Sedat Tastan on Google

Pazar günü acile geldim acil doktorlari hariç çalisan hemsiresinden tut sıra veren adama kadar berbat cok hastane gordum ama bu kadar degisik insanlar gormedim
I came to the ED on Sunday, except for the emergency doctors, I saw a lot of terrible hospitals, from the nurse who works to the man who takes the queue, but I have not seen such different people.

Write some of your reviews for the company Akdağmadeni State Hospital

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *