Ünkuş Gıda İmalat San.

3.7/5 based on 3 reviews

Ünkuş Gıda İmalat MERZİFON - Unkus.com.tr

Hakkımızda

Ünkuş; Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1985 yılında küçük bir imalathanede kuşburnu marmelatı yaparak ticaret hayatına başlamış her geçen gün yatırımlarını artırarak 2004 yılında markasını tescilleyip ve 2009 yılında temellerini attığı 2600 m2 lik fabrikasında, ürün yelpazesini genişletmiş (kuşburnu marmelat ve püresi kızılcık marmelatı böğürtlen reçeli yabani elma ve diğer doğal meyveler) doğallıği ilke edinip evsel yöntemlerle müşteri mumnuniyetini ön planda tutarak ürün kalitesinden asla taviz vermemiştir..

Contact Ünkuş Gıda İmalat San.

Address :

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi, 05300 Kümbethatun Osb/Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.unkus.com.tr/
Categories :
City : Kümbethatun Osb/Merzifon/Amasya

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi, 05300 Kümbethatun Osb/Merzifon/Amasya, Turkey
R
Recep Artut on Google

D
Dilek Koçbaş on Google

C
Cahit Karadeli on Google

Write some of your reviews for the company Ünkuş Gıda İmalat San.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *