LEOMAR

5/5 based on 1 reviews

About LEOMAR

Leomar Mermer, 2018 yılında kurulmuş, ilke ve kurumsal kimliğini doğanın eşsiz hazinesi olan doğaltaş üzerine belirlemiş ve benimsemiştir.

Emeğin ve sermayenin en fazla harcandığı Mermer Ocaklarından çıkarılan blok mermeri en önemli ürünümüzdür.

Çin, Hindistan ve Orta doğu ülkelerinde piyasa değerini koruyan ve değer katan müşterilerin kazanılması, koordinasyonu, ve bu süreçlerin organizasyonunu sağlamaktayız.

Plaka, Ebatlı ve Mozaik ürünler olarak başta Avrupa, Amerika ve Arap Emirlikleri olmak üzere dünya geneline ürünlerimizi ihraç etmekteyiz.

Ayrıca müşterilerimizden, farklı ürün gruplarından gelen talebe göre de tedarik ve dış ticaret hizmeti vermektedir.

Contact LEOMAR

Address :

Hacı İlyas Mah. Halim Hafız Sok. Sağıroğlu İş Merkezi, D:9/31, 05000 Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.leomar-mermer.com/
Categories :
City : Merkez/Amasya

Hacı İlyas Mah. Halim Hafız Sok. Sağıroğlu İş Merkezi, D:9/31, 05000 Merkez/Amasya, Turkey

Write some of your reviews for the company LEOMAR

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *