Tekman Metal Sanayi

4.7/5 based on 6 reviews

Tekman Metal – Çelik Servis Merkezi – Metale Dair Ne Varsa - Tekmanmetal.com

Demir çelik ürünleri ve metal hurda alım satımı konularında faaliyet gösteren Tekman Metal; 1. ve 2. kalite boru, profil ve sac satışı yapmaktadır.

About Tekman Metal Sanayi

Ticari hayatımız Nihat Tekman tarafından kurulan, 25 metrekarelik bir dükkânda başlamıştır. 1978 yılında hurda metal alım-satımı ile başlayan ticari faaliyetlerimiz her geçen yıl katlanarak artmıştır. İşletmemiz, 1980 yılında, hurda metal ticaretine ek olarak; sac, boru profil ve diğer sanayi demirlerinin ticaretini yapmak üzere, sanayi sitesindeki 2000 metrekarelik kapalı alana taşınmıştır. Kurulduğu yıldan beri hiç durmadan yatırımlarına devam eden firmamız, müşteri portföyünü ve ürün gamını her geçen yıl arttırmıştır. Her geçen yıl katlanarak artan satış hacmiyle işletmemiz, zamanla bölge ekonomisine yön veren işletmelerden biri haline gelmiş, sanayi kuruluşlarına sunduğu geniş ölçekli hizmetlerle adeta bölge ekonomisinin lokomotifi olan bir firmaya dönüşmüştür. 2012 yılında 8000 metrekarelik kapalı alanı daha bünyesine katan firmamız; giyotin makaslar, abkant presler, CNC plazma sac kesim makineleri, CNC lazer sac kesim makineleri, silindirik sac büküm makineleri, boru profil büküm makineleri ve panç kesim makineleri gibi metal işleme makinelerini müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Yine aynı yıl firmamız; oksijen, karbondioksit ve azot başta olmak üzere çeşitli sınai gazların ticaretini de yapmaya başlamıştır. Bugün, Samsun Çorum Yolu üzerindeki 20.000 metrekarelik kapalı, 80.000 metrekarelik açık alanda faaliyetlerini sürdüren firmamız bölge sınırlarını aşmış, kendi bünyesinde bulundurduğu araç ve ekipman filosuyla tüm Türkiye'ye hizmet götüren bir firma haline gelmiştir. Bugün, Tekman Metal olarak 40. yılımızı kutluyor, Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.

Contact Tekman Metal Sanayi

Address :

Şht. Ali Güdek Sk. Caddesi D:No:6, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.tekmanmetal.com/
Categories :
City : Merzifon/Amasya

Şht. Ali Güdek Sk. Caddesi D:No:6, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
M
Muharrem Çoban on Google

E
Erdinç Şaşmaz on Google

M
Muharrem Coban on Google

S
Seyitahmet Macit on Google

Dürüst çalışmanın tatlı meyvesi herdaim yazkış
The sweet fruit of honest work is always bitter
ş
şevket köknar on Google

Hobi ile ilgilenen herkes burada kendine birşey bulabilir. Fiyatları uygun
Anyone interested in hobby can find something for themselves here. Affordable prices
M
Muhammed Işık on Google

Bi defa bölgemiz adına gurur verici muazzam bir işletme diyebilirim. Sanayi malzemesi adına ne ararsan var
For once, I can say that it is a magnificent enterprise that is proud of our region. What do you look for in the name of industrial material?

Write some of your reviews for the company Tekman Metal Sanayi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *