Sütcü Yapı Market

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Sütcü Yapı Market

Address :

kara, Mustafa Paşa Cd. No:5/A, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.facebook.com/sutcuyapi
Categories :
City : Merzifon/Amasya

kara, Mustafa Paşa Cd. No:5/A, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
A
Arif Sutcu on Google

BENİ FAZLA İLGİLENDİRMİYOR
DOES NOT TAKE MORE CARE OF ME
U
Ufuk Kamara on Google

bir eve lazım herşey neredeyse var
there is almost everything you need in a house
Y
Yasin Karakus on Google

Her aradığımı bulduğum, gayet sıcak karşılandığım bir işyeri
A workplace where I find everything I'm looking for, where I'm warmly welcomed
B
Bir Kanal değil on Google

pahalı fakat ilgililer.
expensive but relevant.
K
Kaan K on Google

Tam 1 aydır usta gönderecekler yanlışlarını düzeltmek için berbat bi iş anlayışları var sadece not alıyorlar hiç bir işi tam yapmıyorlar
They will send a master for a full month to correct their mistakes to have a terrible business understanding is just taking notes they do not do a job full
S
Sedat Kandeger on Google

Fiyatlar hesaplı ,hızlı ve kaliteli hizmet,bol çeşit
Prices are affordable, fast and quality service, wide variety
k
kutluhan çeviker on Google

N11 sitesinden sipariş vermiştim siparişim gelmedi. Belli ki pek ciddiyetsiz bir yer. uğraşmaya değmez gibi.
I ordered from the N11 site, my order did not arrive. Obviously a very frivolous place. like it's not worth the struggle.
M
Murat Tural on Google

Ürün çeşiti fena değil pazar günü olması nedeni ile görevli arkadaş tek olduğu için çok sağlıklı bilgi alamasam da normal mesai saatlerinde ürün almak için uygun olan bir işletme
The product variety is not bad, even though I can't get very healthy information because it is a Sunday, the friend in charge is the only one, but it is a business that is suitable for buying products during normal working hours.

Write some of your reviews for the company Sütcü Yapı Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *