BORUTEM FABRİKA - BORUTEM FABRİKA

5/5 based on 1 reviews

BoruTem - Borutherm.com

borutem boru sanayi

BoruTem - Borutherm.com

500 lt Beyaz Su Deposu

Polietilen yatay depo ürünlerimizin tamamında orijinal renk hammadde, UV dayanımlı dönüşümlü çe..

0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL

Contact BORUTEM FABRİKA

Address :

05300 Yıldızköy/MERKEZ/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 05300
Website : http://www.borutherm.com/
Categories :
City : Yıldızköy/MERKEZ/Amasya

05300 Yıldızköy/MERKEZ/Amasya, Turkey

Write some of your reviews for the company BORUTEM FABRİKA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *