Uğur Yetkili Bayi-Edis Ticaret

5/5 based on 1 reviews
Müşteri HizmetleriUğur Soğutma Müşteri Hizmetleri Merkezi olarak, tüketicilerimize en iyi, en kaliteli hizmeti ulaştırabilmek adına daima yenilikçi ve farklı projelerle karşınızda bulunmayı amaçlıyoruz.

444 84 87

Contact Uğur Yetkili Bayi-Edis Ticaret

Address :

Saathane Meydanı No:1, 55900 Vezirköprü/Samsun, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.ugur.com.tr/
Categories :
City : Vezirköprü/Samsun

Saathane Meydanı No:1, 55900 Vezirköprü/Samsun, Turkey

Write some of your reviews for the company Uğur Yetkili Bayi-Edis Ticaret

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *