sepaş faturamatik

4.5/5 based on 4 reviews

Faturamatik - Faturamatik.com.tr

Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş - Fatura Ödeme Merkezi

About sepaş faturamatik

Faturamatik'te Kariyer

"İnsanın" kurumumuzun en değerli varlığı olması yaklaşımını benimseyerek, çalışanlarımızın kendilerini (şirketimiz stratejik politikalarını da) destekleyecek şekilde geliştirmeleri önemli hedeflerimizden birisidir.

Çalışanlarımız ve yeni adaylarımız için tercih edilen bir kurum olmak, uzun vadeli olarak çalışan bağlılığını sağlamak, doğru insan kaynağını doğru işlerde kullanarak çalışanlarımızın heyecanları ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, İnsan Kaynakları Politikalarımızın temel yapıtaşlarını oluşturmaktadır.

Çalışan deneyimimizi sürekli iyileştirerek şeffaf, adil ve gelişimi destekleyen performans sistemlerimiz ile şirketimize ve yaptığımız işe değer katmaya devam edeceğiz.

Contact sepaş faturamatik

Address :

Karaosman Sk. no.2/a, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +988
Website : http://www.faturamatik.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Karaosman Sk. no.2/a, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Mahmud Çolak on Google

ه
هيرو ارطغرل on Google

مكان خدمي جيد
Good service place
M
Mustafa colak on Google

Gayet yüksek bir özveriyle müşterilerine hizmet veriyorlar çok üstün sabır göstererek insanlara yardımcı oluyorlar sağlam ve güvenli bir nokta olması bakımından da iyibir avantaj
They serve their customers with a very high self-sacrifice and help people by showing great patience. It is a good advantage in terms of being a solid and safe point.
E
Ertan Fazlıoglu on Google

Kredi kartı ile ödeme komisyon alıyorlar bilginize
They charge commission for payment by credit card.

Write some of your reviews for the company sepaş faturamatik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *